Altijd open voor ideeën

: zodat jij kan innoveren

OLVG bruist, zeker ook het gebied van ‘innovatie’. Goede ideeën vinden snel voedingsbodem. Vooral op het gebied van digitalisering worden er flinke slagen gemaakt. Daarin kun jij ook een rol hebben. Van klein idee tot grote projecten. Bij OLVG vind je de ruimte om te werken aan hoe het nog beter kan. Maar ook als het gaat om patiëntenbeleving of het ontwikkelen van een gezonde werkomgeving, ook daarin zoeken we continu naar mogelijke innovaties.

Innoveren heeft hoge prioriteit bij OLVG. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een Da Vinci Robot waarmee we kijkoperaties (laparoscopie) uitvoeren. Deze innovatieve werkwijze heeft veel voordelen voor onze patiënten. De operaties zijn minimaal invasief, waardoor patiënten sneller herstellen.

De digitalisering is door de corona-crisis in een stroomversnelling geraakt en daar hebben we op ingespeeld. Vernieuwingen op het gebied van onze patiëntenportal MijnOLVG, de Virtual Ward of teleconsultatie houden we vast en bouwen we verder uit. Samen zorgen we ervoor dat we deze innovaties verder vorm kunnen geven. Zo blijft OLVG altijd in ontwikkeling.

Meer over jouw loopbaan

Meer over onze moderne OK's

Naar vacatures