OLVG voor iedereen

OLVG is een ziekenhuis voor iedereen. Wij streven ernaar dat medewerkers en patiënten de ruimte voelen, krijgen en nemen om zichzelf te kunnen zijn. We benaderen elkaar gelijkwaardig en met een open blik. We houden rekening met al onze zichtbare en onzichtbare verschillen en ieders unieke achtergrond. We streven naar gelijke kansen voor iedereen. Want ieders gevoel en unieke kijk op onze wereld doet ertoe. Hoe meer we met elkaar delen en elkaar begrijpen, hoe meer we leren en groeien. Waarbij we samen kijken waar het beter kan en wat ons te doen staat. Dát is onze ambitie, daar richten wij ons op.