Leren en werken

Bij OLVG kun je uiteenlopende leer/werk-trajecten volgen. De minimale instroomeisen variëren tussen VMBO, MBO (vaak paramedisch) of HAVO (vaak met exacte vakken). Voor veel leer/werk trajecten geldt dat je betaald krijgt volgens de leerlingenschaal. Vanaf 23 jaar en ouder geldt het minimumloon.

OLVG biedt de volgende leer/werk-trajecten aan:

Bekijk ook onze actuele vacatures.