Leren en werken

Anesthesiemedewerker

Start en duur van de opleiding

De opleiding start 2x per jaar, in september en maart, bij voldoende deelname in de regio en duurt 3 jaar voor niet-verpleegkundigen. Verpleegkundigen kunnen 2,5 maand na de start instromen, afhankelijk van de verpleegkundige vooropleiding, opgebouwde ervaring en het slagen voor de entreetoets. Gedurende de opleiding geldt in principe een fulltime dienstverband.

Praktijk en theorie

Voor het praktijkgedeelte werk je samen in een operatieteam van ongeveer 7 mensen waarin iedereen eigen taken heeft. De anesthesioloog bepaalt hoe de patiënt verdoofd moet worden en samen ben je verantwoordelijk voor het in slaap maken en houden van de patiënt en het in de gaten houden van de vitale lichaamsfuncties, bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk en ademhaling. Voor de operatie controleer je alle apparatuur en zet je klaar voor de benodigde vorm van anesthesie.

Verder begeleid je de patiënt, geef je uitleg over de procedures en over wat je gaat doen en stel je de patiënt gerust. Je rapporteert veranderingen in de toestand van de patiënt tijdens de operatie aan de anesthesioloog. De gegevens van de patiënt houd je bij in de computer. Naast het werken op het operatiekamercomplex zelf op beide locaties, loop je tijdens je opleiding een aantal stages op andere afdelingen in het OLVG. Gedurende de opleiding wordt er gewerkt met een opleidingsportfolio. Hierin staan alle gegevens van de gehele praktijkopleiding en verzamel je alle praktische en theoretische resultaten, verslagen en opdrachten.

Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie en omvat vakken als anesthesiologische zorg en technieken, anatomie/fysiologie, natuur- en scheikunde en ziekteleer. Zowel in de theorie als in de praktijk leer je ook hoe je met patiënten en met medische techniek om moet gaan, hoe je met collega's samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding anesthesiemedewerker moet je minimaal in het bezit zijn van het diploma HAVO met profiel N/G of N/T. Hierbij geldt dat de vakken schei- en natuurkunde in het profiel behoren te zitten.

Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld HAVO/VWO met profiel E/M of een VMBO-TL met een 3- of 4-jarige MBO IV, haal dan in ieder geval de deelcertificaten HAVO natuur- en scheikunde.

Voor een anderstalige geldt dat je minimaal de staatsexamens NT2 in je bezit moet hebben.

Verder ben je minimaal 18 jaar en wordt er van je verwacht dat je zorgvuldig en nauwgezet kunt samenwerken in een operatieteam.

Je doet je best om de hoogste kwaliteit van zorg te geven aan een operatiepatiënt. Uithoudingsvermogen is een andere eigenschap die onontbeerlijk is als je voor dit beroep kiest: een operatie kan uren duren en al die tijd moet je geconcentreerd kunnen blijven en nauwkeurig kunnen werken. In stresssituaties, of als er plotseling wat anders moet gebeuren, houd je het hoofd koel en handel je direct op de juiste manier. Je raakt daarom niet snel in paniek. Belangrijke competenties om dit beroep te kunnen uitoefenen zijn: sensitiviteit, flexibiliteit, discipline, samenwerken/collegialiteit, inzet en stressbestendigheid.

Opleidingskosten/salaris

De kosten van de opleiding en de boeken worden door het OLVG betaald, mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Je krijgt een leerovereenkomst voor de eerste 4 maanden (beroepsvoorbereidende periode) van de opleiding waaraan een leeftijdsafhankelijk zakgeld verbonden is. Gedurende de beroepsbegeleidende periode (2 jaar en 8 maanden) krijg je een leerarbeidsovereenkomst en een leerlingensalaris dat oploopt per leerjaar. Indien er vacatures zijn kan je na de opleiding solliciteren voor de functie van anesthesiemedewerker. Het salaris is conform de CAO Ziekenhuizen.

Solliciteren

Op de hoogte blijven van de start van de werving? Abonneer je op de OLVG vacaturemail. Vanwege de grote belangstelling kunnen wij alleen degene die het meest aansluiten bij de gewenste vooropleiding en competenties uitnodigen voor een gesprek. Een meeloopdag is uitsluitend mogelijk tijdens de sollicitatieprocedure.

Meer weten?

Bekijk onze veel gestelde vragen:

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met praktijkopleider van de anesthesiemedewerkers: Alexandra Rootsaert: a.a.f.rootsaert@olvg.nl.

Terug