Leren en werken

GZ-psycholoog

Duur opleiding
Het cursorisch deel van de opleiding duurt twee jaar (start jaarlijks in de maand April) en bestaat uit een dag per week cursorisch onderwijs met daarnaast literatuurstudie en het uitvoeren van opdrachten.

Het praktijkdeel van de opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit vier dagen per week praktijkwerkzaamheden, inclusief supervisie over deze praktijkwerkzaamheden.

Theorie en praktijk
Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de Rino Noord-Holland. Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktijkperiode bij OLVG binnen de Unit Psychiatrie en Medische Psychologie.

Meer weten?
Informatie over de inhoud van de opleiding, aanmelding en sollicitatieprocedure is te verkrijgen bij mw. S. das Dores, Klinisch Psycholoog en P-Opleider, e-mail S.dasDores@olvg.nl of bij Rino Noord-Holland, tel 020-6250803, e-mail  postdoc@rino.nl.

Terug