Leren en werken

Operatieassistent

 

De opleiding tot operatieassistent stelt je in staat dit beroep uit te oefenen en te werken in een operatieteam van het OLVG. Op grond van eigen deskundigheid onder verantwoordelijkheid van de snijdend specialist kun je medisch ondersteunende werkzaamheden verrichten.

Start en duur van de opleiding

De opleiding start 2x per jaar, in september en maart, bij voldoende deelname in de regio en duurt 3 jaar voor niet-verpleegkundigen. Verpleegkundigen kunnen 2,5 maand na de start instromen, afhankelijk van de verpleegkundige vooropleiding, opgebouwde ervaring en het slagen voor de entreetoets. Gedurende de opleiding geldt in principe een fulltime dienstverband.

Praktijk en theorie

Het praktijkgedeelte speelt een belangrijke rol in de opleiding. Aan het begin van de dag zorg jij ervoor dat de operatiekamer met alle instrumenten, apparatuur en andere hulpmiddelen bedrijfsklaar is voor de eerste operatie. Aan de hand van het operatieprogramma bereid je de operaties voor en assisteer je de operateur tijdens operaties bij allerlei specialismen. Je draagt zorg voor een goede begeleiding van de patiënt; je geeft uitleg over alle handelingen die je bij de patiënt verricht, stelt hem/haar gerust en zorgt ervoor dat er niets met de patiënt kan gebeuren als hij/zij onder narcose is.

Je kunt verschillende taken uitoefenen, die in vaktermen instrumenteren, omlopen of assisteren genoemd worden. Als je tijdens een operatie instrumenteert, geef je de operateur op het juiste moment de benodigde instrumenten op de juiste manier aan. Als je omloopt maak je alle benodigdheden open, sluit je alle apparatuur aan en hou je nauwlettend alles in de gaten wat er rondom de operatie gebeurt en probeer je snel te handelen om alle ontwikkelingen voor te zijn. Alles moet natuurlijk nauwkeurig worden geregistreerd. Assisteren houdt in dat je weefsels presenteert, hechtingen knoopt en mee opereert.

Op de operatiekamer is steriliteit van levensbelang, daarom bewaak je als operatieassistent de steriliteit gedurende de operatie. Naast het werken op het operatiekamercomplex zelf op beide locaties, loop je tijdens je opleiding een aantal stages op andere afdelingen bij OLVG. Gedurende de opleiding wordt er gewerkt met een opleidingsportfolio. Hierin staan alle gegevens van de gehele praktijkopleiding en verzamel je alle praktische en theoretische resultaten, verslagen en opdrachten.

Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de Amstel Academie en omvat vakken als operatieve zorg en technieken, anatomie/fysiologie, ziekteleer en chirurgie. Zowel in de theorie als in de praktijk leer je ook hoe je met patiënten en met medische techniek om moet gaan, hoe je met collega's samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding operatieassistent moet je minimaal in het bezit zijn van het diploma HAVO met profiel N/G of N/T. Hierbij geldt een sterke voorkeur voor het vak natuurkunde en 1 van de vakken biologie/scheikunde. Heb je een andere vooropleiding, bijvoorbeeld HAVO/VWO met profiel E/M of een VMBO-TL met een 3 of 4 jarige MBO IV, haal dan in ieder geval de deelcertificaten HAVO natuurkunde en biologie / scheikunde.

Voor een anderstalige geldt dat je minimaal de staatsexamens NT2 in je bezit moet hebben.

Verder ben je minimaal 18 jaar en wordt er van je verwacht dat je zorgvuldig en nauwgezet kunt samenwerken in een operatieteam. Deze nauwgezetheid heb je ook nodig om instructies van de operateur exact op te volgen. Je doet je best om de hoogste kwaliteit van zorg te geven aan een operatiepatiënt. Uithoudingsvermogen is een andere eigenschap die onontbeerlijk is als je voor dit beroep kiest: een operatie kan uren duren en al die tijd moet je geconcentreerd kunnen blijven en nauwkeurig kunnen werken. In stresssituaties, of als er plotseling wat anders moet gebeuren, houd je het hoofd koel en handel je direct op de juiste manier. Je raakt niet snel in paniek.

Kortom, belangrijke competenties om dit beroep op hoog niveau uit te kunnen voeren zijn: discipline, flexibiliteit, samenwerken/collegialiteit, sensitiviteit, servicegerichtheid en stressbestendigheid.

 

Opleidingskosten/salaris

De kosten van de opleiding en de boeken worden door het OLVG betaald, mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Je krijgt een leerovereenkomst voor de eerste 4 maanden (beroepsvoorbereidende periode) van de opleiding waaraan een leeftijdsafhankelijk zakgeld verbonden is. Gedurende de beroepsbegeleidende periode (2 jaar en 8 maanden) krijg je een leerarbeidsovereenkomst en een leerlingensalaris dat oploopt per leerjaar. Indien er vacatures zijn, kun je na de opleiding solliciteren voor de functie van operatie-assistent. Het salaris is conform de CAO Ziekenhuizen.

Solliciteren

Op de hoogte blijven van de start van de werving voor beide locaties? Kijk opwww.werkenbijolvg.nl/vacatures of abonneer je op de OLVG vacaturemail. Vanwege de grote belangstelling kunnen wij alleen degene die het meest aansluiten bij de gewenste vooropleiding en competenties uitnodigen voor een gesprek. Een meeloop dag is uitsluitend mogelijk tijdens de sollicitatieprocedure.

Meer weten

Bekijk ook onze veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met de praktijkopleiders van de operatie-assistenten:

Locatie West:    Annemarie Prins, e-mail: a.prins@olvg.nl

Locatie Oost:     Simone van ‘t Wout, e-mail: s.h.m.a.vantwout-dejong@olvg.nl.

Terug