Opleiding tot Cardiothoracaal chirurg

Medische vervolgopleiding cardiothoracale chirurgie

OLVG heeft een erkenning voor de opleiding tot cardiothoracaal chirurg. Alleen de stage congenitale cardiothoracale chirurgie moet elders worden gevolgd. Hiervoor is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het UMCU. Minimaal invasieve hart- en longchirurgie is een speerpunt onze afdeling.

Over het opleidingsteam

De vakgroep cardiothoracale chirurgie bestaat uit 5 cardiothoracaal chirurgen. De vakgroep cardiothoracale chirurgie van het OLVG draagt bij aan hoogwaardige, patiëntgerichte zorg. In het streven de kwaliteit van ons werk teminste op het niveau te houden en daar waar kansen en mogelijkheden liggen te verbeteren, zijn wij steeds kritisch op ons eigen handelen. Onze manier van denken en werken over (cardiothoracale) gezondheidszorg dragen wij graag over op de komende generatie door het verzorgen van de medische vervolgopleiding cardiothoracale chirurgie. We hebben een hoge ambitie ten aanzien van deze opleiding. Wij zorgen voor een veilig opleidingsklimaat waarin de aios cardiothoracale chirurgie goed begeleid, gesuperviseerd en gestimuleerd wordt om alle competenties die nodig zijn om het vak uit te voeren te verwerven en zo uit te groeien tot een excellent cardiothoracale chirurg.

Differentiatiestages bij OLVG

Mitraalklepchirurgie

OLVG heeft zich in de laatste jaren met name toegelegd op de minimaal invasieve chirurgie en hiermee is inmiddels veel ervaring opgebouwd. Dat geldt overigens niet alleen voor de mitraalklepchirurgie, maar ook voor de aortaklepchirurgie (Aortaklepvervanging via minimal access sternotomy en Right Anterior Thoracotomy) en de longchirurgie. Het OLVG heeft bij de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie aangegeven een verdiepingsstage mitraalklepchirurgie te kunnen aanbieden.

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. Klik binnenkort hier voor meer informatie.

Toelatingseisen en Solliciteren

Volgens de huidige afspraken die binnen de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie zijn gemaakt is er eenmaal in de twee jaar een opleidingsplek vacant in ons ziekenhuis voor de opleiding tot cardiothoracaal chirurg. Om hiervoor in aanmerking te komen is het vereist minimaal één jaar bij ons als anios te hebben gewerkt voor een geschiktheidsbeoordeling. 

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders Dr. W. Stooker en Dr. P. Symersky. 

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via W.Stooker@olvg.nl (opleider) of P.Symersky@olvg.nl (plaatsvervangend opleider). Ook als je belangstelling hebt voor een anios aanstelling vernemen we graag van je.

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?