Opleiding tot chirurg

Medische vervolgopleiding Chirurgie

De heelkunde is één vak met diverse gezichten. De opleiding en het daarbij behorende opleidingsplan SCHERP is de basis voor de vorming van competente chirurgen. Het plan beschrijft de opleidingsthema’s, de key-procedures, de toevertrouwde handelingen en de toetsingsinstrumenten. Wijzigingen in plan SCHERP worden in het Concilium Chirurgicum voorbereid en door de CCMS getoetst.

In het Regionaal opleidingsplan (ROP) worden de structuur van de regio, de opleidingstaken en de afspraken omtrent de ROC en de regionale opleiding beschreven.
Ieder opleidingsziekenhuis heeft een lokaal opleidingsplan (LOP) met opleidingsplan SCHERP als uitgangspunt. In dit LOP staan de opleidingszaken beschreven die kenmerkend zijn voor het betreffende ziekenhuis.

Het Individuele Opleiding Plan is de laatste schakel. Hierin beschrijft de AIOS hoe de opleiding wordt vormgegeven en bespreekt dat met de opleiders. Het IOP bevat het opleidingsschema, met de verdeling over de ziekenhuizen in de jaren, de differentiatie en eventuele modules of stages. De AIOS legt dit opleidingsplan vast in VREST, het persoonlijk portfolio van de AIOS.

https://heelkunde.nl/themas/thema?dossierid=32768000&title=SCHERP 

https://www.amc.nl/web/specialismen/chirurgie-1/chirurgie-1/chirurgie-opleiding-tot-chirurg.htm 

Opleidingsregio A (Amsterdam)

OLVG behoort voor de opleiding Chirurgie (Heelkunde) tot de opleidingsregio A. Deze is ontstaan uit de fusie tussen de opleidingsregio’s van AMC en VUmc, inmiddels gefuseerd tot Amsterdam UMC. Naar de beide locaties van Amsterdam UMC omvat de regio de volgende ziekenhuizen: OLVG, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, Tergooi ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Spaarne Gasthuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rode Kruis ziekenhuis en Flevoziekenhuis. 

In opleidingsregio A is gekozen voor een standaard schema met 2 jaar academisch en 4 jaar perifeer. Deze keuze is gemaakt om AIOS voldoende exposure aan heelkundige klinische zorg te bieden, waarbij rekening is gehouden dat het volume van operatieve ingrepen perifeer groter is dan academisch. Het perifere deel wordt dan ook gekenmerkt door de nadruk op patiëntenzorg met veel directe patiëntencontacten en chirurgische verrichtingen. In de academische fase ligt de nadruk op academische problematiek en kennismaking met tertiaire zorg.

Over het opleidingsteam

De opleiding wordt verzorgd door het Chirurgen Maatschap Amsterdam (CMA). Er is een Samenwerkingsovereenkomst met het BovenIJ ziekenhuis in verband met de heelkundige ingrepen van OLVG patiënten op de locatie BovenIJ en vice versa.

Differentiatiestages 

Jaar 5 en 6 zijn differentiatiejaren in vier van de zes erkende differentiatie richtingen zoals hieronder vermeld. Het met succes afronden van de differentiatiefase betekent niet dat de chirurg dan ook automatisch gecertificeerd is in dat deelgebied, maar dat de chirurg voor de wet algemeen chirurg is met de aantekening van de betreffende differentiatie richting. Certificering is een taak van de NVvH en de betreffende subvereniging. In Regio A bestaat de differentiatie standaard uit een perifere en een academische differentiatiefase.

Differentiatiestages bij OLVG

Vaatchirurgie

alle modules

Traumachirurgie

Primaire opvang en triage van traumapatiënten, letsels van de romp; letsels van het steun- en bewegingsapparaat, het groeiende skelet en de oudere patiënt, brandwonden

Gastro-intestinale chirurgie

module colo-rectaal; alg abdominaal; HPB; bekkenbodem/ proctologie en bariatrie

Chirurgische oncologie

module mamma; endocrien en weke delen / huid

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. 

Toelatingseisen en Solliciteren

Potentiële kandidaten kunnen zich centraal aanmelden via de NVvH. (zie www.heelkunde.nl). Er zijn jaarlijks twee sollicitatierondes met startdatum van de opleiding doorgaans 1 januari of 1 juli. Voor de ROC omvat de selectieprocedure een voorbespreking en een selectiedag. Tijdens de voorbespreking wordt een selectie gemaakt op basis van de brieven van de sollicitanten. De opgegeven referenties worden desgewenst telefonisch geraadpleegd. Tijdens de regionale selectiedag voert de sollicitant twee gesprekken van 20-30 minuten met de opleiders en AIOS-regiovertegenwoordiger, die in twee groepen verdeeld zijn. Aan het eind van de dag wordt per opleider (inclusief de regiovertegenwoordigers AIOS) een volgorde van voorkeur vastgesteld. Door optelling van deze lijsten ontstaat de definitieve selectie. De kandidaten worden hiervan (op de daarvoor landelijk vastgesteld dag) door de ROC voorzitter op de hoogte gesteld. De geselecteerden worden vervolgens uitgenodigd door de ROC voorzitter om het opleidingsschema vast te stellen.

Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders. De indeling vindt altijd plaats na regionaal overleg en met instemming van de Regionale Opleidings Commissie.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders prof. dr. J.C. Goslings en drs. H. Witjes

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders. Ook als je belangstelling hebt voor een ANIOS aanstelling vernemen we graag van je.

 

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?