Opleiding tot chirurg

Medische vervolgopleiding Chirurgie

De heelkunde is één vak met diverse gezichten. De opleiding en het daarbij behorende opleidingsplan is de basis voor de vorming van competente chirurgen. Al met al moet dit leiden tot een AIOS die de eigen kennis en kunde op waarde weet in te schatten en voldoet aan de technische en maatschappelijke eisen die de opleiding aan de AIOS heeft gesteld.

Opleidingsregio 2 AMC

OLVG behoort voor de opleiding Chirurgie (Heelkunde) tot de opleidingsregio 2 AMC. Bestaande uit een academisch ziekenhuis (AMC), een categoraal ziekenhuis (AVL) en 6 perifere ziekenhuizen.

In opleidingsregio 2 AMC is gekozen voor een standaard schema met 2 jaar Academisch en 4 jaar Perifeer. Deze keuze is gemaakt om AIOS voldoende exposure aan heelkundige klinische zorg te bieden, waarbij rekening is gehouden dat het volume van operatieve ingrepen perifeer groter is dan academisch. Het perifere deel wordt dan ook gekenmerkt door de nadruk op patiëntenzorg met veel directe patiëntencontacten en chirurgische verrichtingen. In de academische fase ligt de nadruk op conceptueel denken bij ingewikkelde problematiek, intensieve begeleiding van de AIOS en kennismaking met tertiaire zorg.

Over het opleidingsteam

De opleiding wordt verzorgd door het Chirurgen Maatschap Amsterdam (CMA). Er is een Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijke Opleidingsovereenkomst met het BovenIJ ziekenhuis in verband met de heelkundige ingrepen van OLVG patiënten op de locatie BovenIJ.

Differentiatiestages 

Jaar 5 en 6 zijn differentiatiejaren in vier van de zes erkende differentiatie richtingen zoals hieronder vermeld. Het met succes afronden van de differentiatiefase betekent niet dat de chirurg dan ook automatisch gecertificeerd is in dat deelgebied, maar dat de chirurg voor de wet algemeen chirurg is met de aantekening van de betreffende differentiatie richting. Certificering is een taak van de NVvH en de betreffende subvereniging. In Regio 2 wordt standaard gestreefd naar een gecombineerde perifere en academische differentiatiefase.

Differentiatiestages bij OLVG

Vaatchirurgie

alle modules

Traumachirurgie

mono-letsels; romp; extremiteiten

Gastro-intestinale chirurgie

module colo-rectaal; alg abdominaal; HPB; bekkenbodem/ proctologie en bariatrie

Chirurgische oncologie

module mamma; endocrien en weke delen / huid

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. 

Toelatingseisen en Solliciteren

Potentiële kandidaten kunnen zich centraal aanmelden via de NVvH. (zie www.heelkunde.nl). Er zijn jaarlijks twee rondes met startdatum van de opleiding doorgaans 1 januari of 1 juli. Voor de ROC omvat de selectieprocedure een voorbespreking en een selectiedag. Tijdens de voorbespreking wordt een selectie gemaakt op basis van de brieven van de sollicitanten. De opgegeven referenties worden doorgaans telefonisch geraadpleegd. Tijdens de selectie dag voert de sollicitant twee gesprekken van 30 minuten met de opleiders en AIOS-regiovertegenwoordiger, die in twee groepen verdeeld zijn. Aan het eind van de dag wordt per opleider inclusief de regiovertegenwoordiger AIOS) een volgorde van voorkeur vastgesteld. Door optelling van deze lijsten ontstaat de definitieve selectie. De kandidaten worden hiervan (op de daarvoor vastgesteld dag) door de ROC voorzitter op de hoogte gesteld. De geselecteerden worden vervolgens uitgenodigd door de ROC voorzitter om het opleidingsschema vast te stellen.

Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders. De indeling vindt altijd plaats na regionaal overleg en instemming van alle betrokken opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders prof. dr. J.C. Goslings en Dr. M.F. Gerhards.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders. Ook als je belangstelling hebt voor een ANIOS aanstelling vernemen we graag van je.

 

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?