Opleiding tot intensivist

Medisch vervolgopleiding Intensive Care Geneeskunde

De IC opleiding bij OLVG –de oudste van Nederland- heeft zich ontwikkeld tot een brede basisopleiding voor de praktisch werkende intensivist binnen de Nederlandse gezondheidszorg. De opleiding in het OLVG wordt gekarakteriseerd door sterke patiëntgerichtheid met veel exposure aan acuut zieke patiënten met vitaal bedreigde functies. Deze grote exposure vindt plaats op de IC, op de SEH en elders in het ziekenhuis. Het ontwikkelen van leiderschap is hierdoor vanzelfsprekend. De benadering van onze patiënten wordt gestructureerd aangeleerd en heeft een solide basis in theoretische concepten en evidence based medicine (EBM).

De patiëntenpopulatie is zeer multicultureel en pluriform. Ongeveer 50% van de patiënten is niet van oorspronkelijk Nederlandse afkomst. Op beide locaties van het OLVG kunnen patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht met alle medische klachten. Hierdoor is een brede basiszorg gewaarborgd. Daarnaast biedt het OLVG onderscheidende zorg aan op verschillende gebieden onder andere: de grootste SEH van Nederland, thema’s zoals hersenen, stofwisseling en vaten, minimaal invasieve (thorax-) chirurgische ingrepen, obesitas en OSAS, psyche en soma, orthopedie, bewegingsapparaat en HIV.

Deze context betekent voor de opleiding tot intensivist dat er een breed aanbod is van pathologie. De niet-academische structuur heeft voor de meeste intensivisten in opleiding veel overeenkomst met de latere werkomgeving: de perifere intensive care. Het vak wordt in een semi-academische omgeving geleerd zodat een unieke combinatie wordt geboden van een hoge patiënten-turnover met veel verrichtingen gecombineerd met een solide wetenschappelijke basis. Het opleidingsteam draagt in de volle breedte en in gezamenlijkheid de opleiding en heeft oog voor de mens achter dokter in opleiding en vitaliteit op en naast het werk.

De opleiding tot intensivist

De opleiding vindt in zijn geheel plaats bij OLVG, locatie Oost. De IC in West heeft AIOS voor de stage intensive care maar de fellows werken daar niet. Andere inrichtingen met wie het OLVG of de intensive care samenwerkt in het netwerk, vallen niet onder de opleidingsinrichting voor intensivisten in opleiding. De neurochirurgische stage op de IC van het AMC, LUMC, UMCU of UMCG valt onder gedeelde verantwoordelijkheid van de opleider OLVG en de stagekliniek.

Over het opleidingsteam

De vakgroep intensivisten bestaat uit 15 intensivisten die lid zijn van de vakgroep Intensieve Geneeskunde van het OLVG. De aanwezige chefs de clinique’s zijn (tijdelijke) leden van het opleidingsteam. Alle leden van het opleidingsteam zijn betrokken bij het onderwijs en hebben een signalerende functie ten overstaan van de fellow en de opleider.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot intensivist kan gesolliciteerd worden door internisten (i.o.), anesthesiologen (i.o.), longartsen (i.o.), cardiologen (i.o.), chirurgen en neurologen. Ben je geïnteresseerd in een fellowship Intensive Care Geneeskunde, dan kun je contact opnemen met de opleider.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleider Dr. Jesse de Metz.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de opleider via J.deMetz@olvg.nl

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?