Opleiding tot Kinderarts

Medische vervolgopleiding Kindergeneeskunde

In de opleiding kindergeneeskunde in het OLVG staat de arts-assistent centraal. Er is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de arts-assistent, zowel medisch inhoudelijk als persoonlijk. Het OLVG is een groot stadsziekenhuis met verschillende locaties in Amsterdam, een grote (culturele) diversiteit aan patiënten en een bedrijvige Spoedeisende Hulp.  Brede kindergeneeskundige basiszorg wordt gecombineerd met gespecialiseerde en hoog complexe zorg waaronder neonatale post IC-HC, kindercardiologie, kinderneurologie, kinderendocrinologie, kindernefrologie, kinderreumatologie, diabeteszorg (Diaboss), procedurele sedatie en kinderallergologie. Daarnaast zijn er speciale poliklinische spreekuren voor kinderen met obesitas, aanhoudende lichamelijke klachten ( KIOSK), trisomie 21 en eetstoornissen.

 

Er is een nauwe samenwerking met andere specialismen zoals kinderorthopedie, chirurgie, KNO en de afdeling Spoedeisende Hulp. De GZ-psychologen maken deel uit van de vakgroep en zijn nauw betrokken bij de zorg voor kinderen met chronische aandoeningen, pre- en dysmaturen, onbegrepen somatische klachten en onrustige baby’s. Ook hebben ze een belangrijke rol in het eetteam, de werkgroep kindermishandeling, het kwetsbare zwangeren overleg en bij de begeleiding van ouders.

 

Op onze polikliniek Kindergeneeskunde zien wij jaarlijks ruim 17.000 patiënten, waarvan 6.000 nieuwe patiënten. Op de klinische afdeling voor de kindergeneeskunde worden jaarlijks circa 1.500 kinderen opgenomen. Daarnaast vinden er ongeveer 6.000 bevallingen per jaar plaats, 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren. Per jaar worden ongeveer 800 pasgeborenen op de afdeling neonatologie opgenomen, waarvan 50 post-IC-HC kinderen. Sinds enkele jaren is het OLVG toonaangevend ten aanzien van de Family Integrated Care. 

Over het opleidingsteam

De vakgroep kindergeneeskunde in OLVG bestaat uit 19 kinderartsen, 6 kinderpsychologen, 3-4 AIOS’sen en 16-17 ANIOS’sen. Daarnaast worden ook 2HAIO’s, semi-artsen, co-assistenten en PA opgeleid.

Alle leden van de vakgroep dragen actief en met veel plezier bij aan de opleiding, zowel ten aanzien van de algemene als subspecialistische kindergeneeskunde.

We streven naar een veilig opleidingsklimaat waarin iedereen elkaar opleidt. Niet alleen de kinderartsen en psychologen maar ook arts-assistenten leiden op (onderwijs, co’s, verpleegkundigen, andere disciplines) en worden opgeleid.

De opleiding wordt vorm gegeven volgens de kaders van het landelijk opleidingsplan, TOP2025 is volledig ingevoerd waar EPA’s, KPB’s, 360-graden feedback, voortgangsgesprekken en intervisie onderdeel van uitmaken. Het individueel opleidingsplan en indeling van stages worden zoveel mogelijk aangepast aan leerdoelen van de betreffende AIOS.

Elke drie maanden wordt een voortgangsgesprek gevoerd met de arts-assistenten aan de hand van hun individuele opleidingsplan.

Differentiatiestages 

De verschillende profilering- alsook differentiatiestages staan beschreven staan in het lokaal opleidingsplan en worden aan de hand van het individuele opleidingsplan aangepast.

Differentiatiestages bij OLVG

Supervisiestage

Ervaring opdoen in het superviseren van een zaalarts (aios of anios), semi-arts en co-assistenten op een algemene kinderafdeling, afdeling neonatologie, polikliniek alsook tijdens diensten (neem hiervoor contact op met de opleiders).

Endocrinologie/Diaboss stage

Kennismaking met kinderendocrinologie in een algemeen opleidingsziekenhuis, participatie in poliklinische subspecialistische spreekuren kinderendocrinologie en participatie in de spreekuren bij Diaboss, het diabetescentrum voor kinderen en jongvolwassenen. Tevens endocrinologische consulten op de afdelingen kindergeneeskunde en neonatologie waarnaast deelname aan patiëntenbesprekingen (stage begeleiders Sebastian Schagen, kinderarts-endocrinoloog en Karlijn Sijstermans, kinderarts -Medisch Manager Diaboss).

Psychiatrische zwangeren (POP)-stage

Participatie in de zorg voor psychiatrische zwangeren samen met gynaecologen en psychiaters, poliklinische counseling tijdens multidisciplinair spreekuren, post partum zorg voor moeder en kind waarnaast deelname aan patiënten besprekingen. OLVG is een landelijk POP-expertise centrum.

Spoedeisende kindergeneeskunde/SEH

Te midden van groot stedelijke hectiek participeren in pediatric emergency medicine op de grootste spoedeisende hulp afdeling in de randstad. Tevens kennismaking met alle facetten van procedurele sedatie en comfort (stage begeleiders  Jasper Jöbsis en dr. Felix Kreier, kinderartsen).  

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente AIOS die verdieping zoeken in medisch leiderschap. Klik binnenkort hier voor meer informatie.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot kinderarts zijn er jaarlijks meerdere sollicitatierondes in het AmsterdamUMC waar naast het OLVG ook de overige opleidingsziekenhuizen uit het OOR bij betrokken zijn.

Belangstellenden voor een ANIOS-functie op de afdeling kindergeneeskunde bij OLVG kunnen een motivatiebrief, curriculum vitae en eventuele aanbevelingsbrieven naar de (plaatsvervangend) opleider sturen. Klinische ervaring en promotie strekken tot aanbeveling.

Voor een profilering- dan wel differentiatiestage kan met een e-mail aan de (plaatsvervangend) opleider worden volstaan.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders drs. M.E. Op de Coul en drs. J.J. Jöbsis

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via m.opdecoul@olvg.nl (opleider) of J.J.Jobsis@olvg.nl (plaatsvervangend opleider). Ook als je belangstelling hebt voor een anios aanstelling vernemen we graag van je.

 

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?