Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De klinische neuropsychologie is sinds 2008 een wettelijk erkend specialisme van de gezondheidszorgpsychologie,  opgenomen in artikel 14 van de Wet BIG. De specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een vierjarige opleiding die voortbouwt op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Deelnemers van de opleiding verwerven uitgebreide kennis van de relatie tussen hersenen en gedrag op het gebied van diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek & innovatie. Daarnaast is de opleiding gericht op kennis van en vaardigheden in management en organisatie van zorginstellingen.

De opleiding tot psycholoog-specialist bestaat uit een praktijkdeel dat plaatsvindt bij OLVG en Reade, en een cursorisch deel dat landelijk verzorgd wordt door de RINO Groep in Utrecht. De praktijkopleiding beslaat alle kennisdomeinen, dus diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en management.

De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider en een werkbegeleider.

De klinisch neuropsycholoog is gespecialiseerd in aangeboren of verworven aandoeningen van het brein en de gevolgen daarvan voor cognitie, emotie en gedrag. Belangrijkste verwijzers zijn de neurologen en geriaters. De klinisch (neuro)psycholoog is een scientist-practitioner, die zijn rol als gespecialiseerd zorgverlener combineert met zorginnovatie op basis van de ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak, waaraan ook wordt bijgedragen.

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij OLVG

OLVG biedt de vierjarige opleiding tot psycholoog-specialist in drie varianten:

  • Klinisch psycholoog Volwassenen & Ouderen bij de Psychiatrie en Medische Psychologie
  • Klinisch neuropsycholoog bij de Psychiatrie en Medische Psychologie
  • Klinisch psycholoog Kinderen & Jeugdigen bij Kindergeneeskunde

De praktijkopleiding van de klinisch neuropsycholoog vindt plaats op de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie locatie Oost en West. Op de polikliniek worden patiënten behandeld met psychische aandoeningen bij somatische comorbiditeit (o.a. diabetes, kanker, hartziekte, HIV) en wordt een bijdrage geleverd aan de consultatieve dienst in het ziekenhuis voor opgenomen patiënten bij wie psychologische ondersteuning geïndiceerd is. Je werkt in een multidisciplinair team.

Over het opleidingsteam

De vakgroep medische psychologie vormt samen met de vakgroep psychiatrie een geïntegreerde Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE).

Op de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie maak je deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit klinisch psychologen, een klinisch neuropsycholoog, gz-psychologen, een PDW-er, psychiaters, consultatief psychiatrisch verpleegkundigen. Hiernaast zijn er ook andere opleidelingen, waaronder Aios Psychiatrie en Huisartsengeneeskunde en Gz-psycholoog io tot klinisch psycholoog.

Bij de consultatieve taken op de klinische afdelingen en ook bij de poliklinische behandelingen werk je ook samen met overige medisch specialisten en zorgprofessionals

Je krijgt werkbegeleiding van onze specialisten op de locatie waar je werkt en met de praktijkopleider heb je maandelijks contact. Daarnaast heb je verschillende supervisoren, die supervisie geven over diagnostiek, neuropsychologische behandeling, wetenschappelijk onderzoek of management.

Toelatingseisen en Solliciteren 

Bij OLVG start eens per vier jaar een opleidingstraject tot klinisch neuropsycholoog, de volgende plek komt naar verwachting vrij in 2026, waarvoor werving start zomer 2025. Vacatures staan in de vacaturebundel van de Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen Amsterdam en Utrecht (RINO) en komen op de website van OLVG. De selectieprocedure bestaat uit twee stappen, allereerst wordt door OLVG een kandidaat geselecteerd via selectiegesprekken. Deze kandidaat wordt voorgedragen aan de hoofdopleider KNP van de RINO. Bij de opleiding vindt een procedure plaats om de geschiktheid voor de opleiding te beoordelen. Hierna wordt bij OLVG een leerarbeidsovereenkomst opgesteld en bij de RINO een opleidingsovereenkomst.

Om te kunnen solliciteren voor de opleiding tot psycholoog-specialist is registratie als GZ-psycholoog een vereiste.

Je krijgt bij OLVG een arbeidsleerovereenkomst van circa 0.75 FTE, waarbij je minimaal 24 uur werkzaam bent in de praktijkinstelling en daarnaast cursorisch onderwijs volgt bij de RINO.

Onderwijs RINO (gemiddeld 3u/wk bij 52 weken), supervisie, werkbegeleiding zijn onder werktijd.

De kosten van onderwijs bij de RINO, de kosten voor supervisie en leertherapie worden vergoed.

 

Opleider

Bekijk meer informatie over de praktijkopleider drs. W.A. Kijlstra.

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de praktijkopleider via W.A.Kijlstra@olvg.nl.

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?