Opleiding tot klinisch psycholoog

Opleiding tot psycholoog-specialist volwassenen & Ouderen bij Psychiatrie en Medische Psychologie Opleiding tot psycholoog-specialist Kinderen & Jeugdigen bij Kindergeneeskunde

OLVG biedt de vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog-specialist in twee varianten:
- Klinisch psycholoog Volwassenen & Ouderen bij de RVE Psychiatrie en Medische Psychologie
- Klinisch psycholoog Kinderen & Jeugdigen bij RVE Kindergeneeskunde.
De klinisch psycholoog is wettelijk erkend specialisme van de gz-psychologie in de Wet BIG. De specialistische opleiding duurt na de basisopleiding tot gz-psycholoog nog vier jaar. De primaire expertise van de klinisch psycholoog is diagnostiek en behandeling van complexe en/of minder vaak voorkomende, meervoudige psychische aandoeningen die meerdere domeinen van het functioneren kunnen betreffen. De opleiding tot psycholoog-specialist bestaat uit een praktijkdeel, dat plaatsvindt bij OLVG en een cursorisch deel dat plaatsvindt bij de RINO. De praktijkopleiding bestaat uit diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek, beleid-innovatie-management. De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider.

Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog Volwassenen & Ouderen

De praktijkopleiding vindt plaats op de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie locatie Oost. Op de polikliniek worden patiënten behandeld met psychische aandoeningen bij somatische comorbiditeit (o.a. diabetes, kanker, hartziekte, HIV) en wordt een bijdrage geleverd aan de consultatieve dienst in het ziekenhuis voor opgenomen patiënten bij wie psychologische ondersteuning geïndiceerd is. De werkzaamheden bestaan uit het doen van intakes, psychologisch onderzoek en behandeling, inclusief diverse vormen van psychotherapie, bij patiënten met complexe, meervoudige problematiek.
Tijdens de opleiding wordt een wetenschappelijk onderzoek verricht, leidend tot een, in een wetenschappelijk tijdschrift, publicabel artikel.
Hiernaast wordt ook aandacht besteed aan beleid, management en zorginnovatie, waartoe onder andere een beleidsopdracht wordt uitgevoerd, gericht op vernieuwing in de zorg in OLVG.

Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog Kinderen & Jeugdigen

Vanuit de vakgroep Kindergeneeskunde bieden kinderartsen, klinisch psychologen, gezondheidszorgpsychologen, medisch pedagogisch zorgverleners, verpleegkundigen en overige zorgprofessionals multidisciplinaire zorg ten behoeve (chronisch) zieke kinderen en hun systeem. De klinisch psycholoog K&J in opleiding zal betrokken zijn bij de behandeling van opgenomen kinderen of kinderen die vanwege hun ziekte of lichamelijke klachten poliklinisch bij de kinderarts onder behandeling zijn. Het betreft kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Over het opleidingsteam

Opleidingsplaats Klinisch psycholoog Volwassenen & Ouderen

De vakgroep medische psychologie vormt samen met de vakgroep psychiatrie een geïntegreerde Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE).

Op de polikliniek Psychiatrie en medische Psychologie maak je deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit klinisch psychologen, een klinisch neuropsycholoog, gz-psychologen, een PDW-er, psychiaters, consultatief psychiatrisch verpleegkundigen. Hiernaast zijn er ook andere opleidelingen, Aios Psychiatrie en Huisartsengeneeskunde, Gz-psycholoog io tot klinisch psycholoog en io tot klinisch neuropsycholoog.
Bij de consultatieve taken op de klinische afdelingen en ook bij de poliklinische behandelingen werk je ook samen met overige medisch specialisten en zorgprofessionals

Je krijgt werkbegeleiding van onze specialisten op de locatie waar je werkt en met de praktijkopleider heb je maandelijks contact. Daarnaast heb je verschillende supervisoren, die supervisie geven over diagnostiek, diverse vormen van behandeling (psychotherapie), wetenschappelijk onderzoek of over beleid, innovatie, management.


Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog Kinderen & Jeugdigen

De vakgroep Kindergeneeskunde heeft gemiddeld 20 kinderartsen en 2 chefs de Clinique, 2 klinisch psychologen, 3 gz-psychologen (waarvan 2 in opleiding tot klinisch psychloog). Daarnaast is er een groot aantal arts-assistenten (zowel anios als aios), huisartsen in opleiding en een groot team van (kinder)verpleegkundigen, verschillende medisch pedagogische zorgverleners en paramedici.
Deze grote, gemêleerde groep clinici zorgt voor veel energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar.

Toelatingseisen en Solliciteren 

Bij OLVG is eens per vier jaar een praktijkopleidingsplaats voor klinisch psycholoog V&O en een klinisch psycholoog K&J beschikbaar. 

Vacatures staan in de vacaturebundel van de Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen Amsterdam en Utrecht (RINO) en komen op de website van OLVG. De selectieprocedure bestaat uit twee stappen, allereerst wordt door OLVG een kandidaat geselecteerd via selectiegesprekken. Deze kandidaat wordt voorgedragen aan de hoofdopleider KP van de RINO. Bij de opleiding vindt een procedure plaats om de geschiktheid voor de opleiding te beoordelen. Hierna wordt bij OLVG een leerarbeidsovereenkomst opgesteld en bij de RINO een opleidingsovereenkomst.

Om te kunnen solliciteren voor de opleiding tot psycholoog-specialist is registratie als gz-psycholoog een vereiste.

Je krijgt bij OLVG een arbeidsleerovereenkomst van 0.75 FTE, waarbij je 24 uur werkzaam bent in de praktijkinstelling en daarnaast cursorisch onderwijs volgt bij de RINO.

Onderwijs RINO (gemiddeld 3u/wk bij 52 weken), supervisie, werkbegeleiding zijn onder werktijd.

De kosten van onderwijs bij de RINO, de kosten voor supervisie en leertherapie worden vergoed.

 

Opleiders

Opleidingsplaats Volwassenen & Ouderen

Bekijk meer informatie over onze opleider drs. J.C.P.J. Knobel 

 Opleidingsplaats Kinderen & Jeugdigen

Bekijk meer informatie over onze opleiders drs. A.H. Dommerholt en drs. F. van der Torn.

 

Contact

Opleidingsplaats Volwassenen & Ouderen

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via J.C.P.J.Knobel@olvg.nl (opleider)

Opleidingsplaats Kinderen & Jeugdigen

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via a.h.dommerholt@olvg.nl (opleider) of f.vandertorn@olvg.nl (plaatsvervangend opleider).

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?