Opleiding tot laboratoriumspecialist Klinische Chemie

Medische vervolgopleiding laboratoriumspecialist Klinische Chemie

Als het grootste algemene opleidingsziekenhuis in Amsterdam biedt OLVG, met het verzelfstandigde laboratorium, de volledige opleiding tot laboratorium specialist klinische chemie. De opleiding vindt plaats op beide locaties en in nauwe samenwerking met Sanquin Diagnostiek BV en de opleiding tot laboratorium specialist klinische chemie in zowel het VUmc als in het AUMC. Dit vormt de basis van het regionaal opleiden zoals ook gewenst door de NVKC.

OLVG Lab BV en Sanquin Diagnostiek BV hebben een samenwerkingsverband: OLVG Sanquin Labcombinatie (www.labcombinatie.nl). Beide organisaties hebben hun eigen zelfstandigheid en identiteit. Ook zijn de laboratoria klinische chemie van OLVG virtueel als één laboratorium geïntegreerd met de laboratoria van het Flevoziekenhuis en BovenIJ ziekenhuis.

De verzelfstandigde laboratoria van OLVG, ondergebracht in OLVG Lab BV (2018), richten zich zowel op de basis als meer complexe diagnostiek van de klinische chemie, hematologie, bloedtransfusie, immunologie, endocrinologie, fertiliteit, medische microbiologie, pathologie en moleculaire diagnostiek. Voor de complexe en laagvolume diagnostiek, op het terrein van immunologie, moleculaire diagnostiek, immunohematologie en bloedgroeponderzoek ten behoeve van transfusiegeneeskunde, wordt nauw samengewerkt met Sanquin Diagnostiek BV.

Op deze manier heeft de aios klinische chemie alle diagnostische specialismen op een hoog niveau tot haar beschikking - van klinische chemie, immunologie, medische microbiologie, pathologie, tot moleculaire en immunohematologische diagnostiek. Daarnaast is er voldoende mogelijkheid om het verplichte onderdeel van het aansturen van een laboratoriumeenheid naar eigen behoefte van de aios in te richten in het OLVG of met de samenwerkende partners.

OLVG ( een STZ ziekenhuis) heeft de opleidingserkenning laboratoriumspecialist klinische chemie en is daarmee eindverantwoordelijkheid voor de opleiding en maakt gebruik van de faciliteiten van OLVG Lab BV.

De opleiding tot Laboratoriumspecialist Klinische Chemie binnen cluster Amsterdam UMC

OLVG behoort tot de cluster Amsterdam UMC voor klinische chemie. De opleiding tot Laboratoriumspecialist Klinische Chemie duurt in totaal 4 jaar. Ongeveer de helft van de opleiding wordt in het OLVG gevolgd (oost en west) en de andere helft in Amsterdam UMC. De profileringsfase kan in regio Amsterdam gedaan worden, maar het is ook mogelijk om dit in een andere regio of in het buitenland te doen. Het is ook voor aios van buiten het cluster Amsterdam UMC mogelijk om de profileringsfase in het OLVG te volgen.

Over het opleidingsteam

De opleidersgroep klinische chemie van  OLVG bestaat uit 9 laboratoriumspecialisten klinische chemie. Deze gemêleerde groep laboratoriumspecialisten klinische chemie met elk hun inhoudelijke specialisatie zorgt voor veel energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en voeren tenminste elke 3 maanden een voortgangsgesprek met de aios. OLVG biedt laagdrempelig interne coaching aan voor aios. Wij zorgen ervoor dat  elke aios die bij ons de opleiding tot laboratorium specialist klinische chemie afrondt vol vertrouwen als laboratorium specialist aan de slag kan gaan. 

Opleidingsprogramma

Jaar 1

Basisfase - locatie OLVG

Jaar 2 en 3

Verdiepingsfase - locaties Amsterdam UMC/OLVG

Jaar 4

Profileringsfase - locaties OLVG / Amsterdam UMC / elders

Profileringsfase bij OLVG

De aios volgt een profileringstraject van 9 maanden waarbij een combinatie wordt gemaakt van kennis (bijvoorbeeld, hematologie, endocrinologie, immunologie, metabole ziekten max 70%) en focusgebied (min 30%). De focusgebieden zijn medisch leiderschap, technologie, methodologie en datavaardigheden. De profileringsprojecten  van het OLVG staan beschreven op de NVKC opleidingspagina en worden op maat gemaakt voor de betreffende aios.

 

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG: Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap.

Toelatingseisen en Solliciteren

Om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats dient een kandidaat te beschikken over een afgeronde universitaire masteropleiding in respectievelijk de Geneeskunde, Farmacie dan wel Biochemie/medische biologie of vergelijkbaar, waarbij in de masterfase tenminste 60 ECTS zijn behaald in vakken met een herkenbare biochemische, analytisch chemische, medisch biologische of moleculair biologische inhoud, zowel op praktisch als theoretisch gebied. Het is wenselijk om minimaal 2 jaar onderzoekservaring binnen het domein van de laboratoriumgeneeskunde te hebben; een promotie strekt zeer tot aanbeveling maar is geen vereiste.

Op de website van NVKC  is te vinden of er in het OLVG een vacature is voor een opleidingsplaats. De sollicitatieprocedure wordt door het OLVG in samenwerking met Amsterdam UMC gedaan.

Aios die geïnteresseerd zijn om een profileringsfase bij het OLVG te doen kunnen de projecten die in de profileringsetalage staan vermeld bekijken en een mail sturen naar de opleiders om hun interesse kenbaar te maken. 

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders ir HA Hendriks  en dr MML Deckers

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via h.hendriks@olvg.nl (opleider) of m.deckers@olvg.nl  (plaatsvervangend opleider). 

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?