Opleiding tot longarts

Medische vervolgopleiding Longziekten en Tuberculose

Als arts in opleiding Longgeneeskunde en Tuberculose werk je in een van de grootste perifere ziekenhuizen van Nederland. OLVG heeft een zeer groot aantal poliklinische contacten en klinische opnames. De patiëntenpopulatie is bij uitstek zeer divers, multicultureel en pluriform.

Je ziet patiënten met acute en chronische aandoeningen; je krijgt te maken met patiënten met obstructieve longaandoeningen (COPD en astma), longkanker, infectieuze aandoeningen van luchtwegen en longen, interstitiële en vasculaire longziekten en pleurale pathologie. Daarnaast is nauwkeurigheid vereist voor het uitvoeren van medisch-technische handelingen zoals pleurapuncties, thoraxdrainages, thoracoscopiën en bronchoscopieën.

De medische speerpunten van de afdeling Longgeneeskunde in OLVG is de obstructieve longziekten (o.a. astma en COPD), interstitiële en vasculaire longaandoeningen, longoncologie, en slaap-gerelateerde longaandoeningen. Zowel voor de patiëntenzorg als voor de opleiding is er nauwe samenwerking met diverse specialismen.

De opleiding tot Longarts bij OLVG

OLVG heeft een volledige bevoegdheid voor de opleiding tot longarts. De opleiding Longziekten duurt in totaal zes jaar. De eerste twee jaar valt onder de vooropleiding Interne geneeskunde, en de vier jaar daaropvolgend de werkelijke speciële opleiding Longziekten en tuberculose. Deze laatste 4 jaar bevat ook een uitwisselingsstage met het AmsterdamUMC.
Als AIOS ontwikkel je gedurende de opleiding vereiste competenties, waarbij er veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en aandachtsgebieden binnen de longziekten. Differentiatiestages zijn toegankelijk voor AIOS van zowel binnen als buiten de cluster.

 

Over het opleidingsteam

De vakgroep Longziekten bij OLVG heeft 12 longartsen, waarvan 2 chefs de Clinique en 2 fellows. Gemiddeld werken er 12 arts-assistenten (zowel anios als aios). Daarnaast is het een opleidingskliniek voor coassistenten.
Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en voeren regelmatig voortgangsgesprekken met de arts-assistenten. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. OLVG biedt laagdrempelig interne coaching aan voor aios. Ongeacht de differentiatierichting zorgen wij ervoor dat elke aios die bij ons de opleiding tot longarts afrondt met de kennis en vaardigheden om als longarts aan de slag kan gaan. Vrijwel elke stage binnen de opleiding Longziekten wordt aangeboden bij OLVG met daarnaast nog speerpunten van de afdeling waarin een differentiatie gevolgd kan worden. Tevens is het mogelijk om als longarts een fellowship te doen indien verdere verdieping gewenst is.

Opleidingsprogramma

Jaar 1 en 2

Vooropleiding Interne bij OLVG of elders

Jaar 3 t/m 5

Speciële opleiding bij OLVG

Jaar 6

Academie/Differentiatie bij OLVG / AmsterdamUMC of elders

Differentiatiestages bij OLVG

Interstitiële longaandoeningen

OLVG is een expertisecentrum op het gebied van zeldzame longziekten, zoals longfibrose, sarcoïdose. De afdeling heeft een NFU erkende expertisefunctie op het gebied van de idiopathische en expositie-gerelateerde interstitiële longziekten. Er is een nauwe samenwerking met o.a. de afdelingen Radiologie en Pathologie.

Slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen

Het Slaapcentrum OLVG is één van de grootste, landelijk erkende slaapcentra van Nederland. Er is een intensieve samenwerking met de KNO-artsen, Neurologen en MKA-chirurgen. Als differentiant is er een ruime exposure en zal je alle facetten van de somnologie aantreffen. Tevens is het OLVG een erkend centrum voor een aanvullende fellowship binnen de slaapgeneeskunde.

Longfunctie

De basis voor de longziekten is sterk vertegenwoordigd in deze stage waarbij er minimaal een half jaar ervaring wordt opgedaan met dynamische longfunctieonderzoeken (van spirometrie tot bodybox) en ergometrie. Wekelijks onderwijs in combinatie met een ergometrie-MDO samen met sportartsen en cardiologen zorgen voor een hoog leerrendement.

Longoncologie

Oncologie is één van de speerpunten van het OLVG waarbij veelal de volledige diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden in het OLVG. Er is een intensieve samenwerking met de cardio thoracale chirurgie voor longoperaties. Verder wordt er nauw samengewerkt met Antoni van Leeuwenhoek en AUMC.

Supervisiestage

In het laatste deel van je opleiding is er de mogelijkheid om toe te werken naar volledige zelfstandigheid in een veilige setting, waarbij je naast een gevarieerd rooster ook zelfstandig achterwachtdiensten kan gaan doen. Uiteraard altijd met back-up. Dit wordt als zeer waardevol ervaren als opstap naar je eerste baan als longarts.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot longarts is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure. Anios ervaring en/of een promotie strekken tot de aanbeveling. Je kunt je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar de opleider. Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden ook verzocht een mail te sturen naar de opleider.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders dr. P.W.A. Kunst en dr. H.J. Smit.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via P.W.A.Kunst@olvg.nl of H.J.Smit@olvg.nl. Ook als je belangstelling hebt voor een ANIOS aanstelling vernemen we graag van je. 

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?