Opleiding tot neuroloog

Medische vervolgopleiding Neurologie

De vakgroep neurologie OLVG kent een uniek Stroke zorgpad waarbij ketenzorg en nazorg is geborgd. Trombolyse kandidaten komen niet alleen vanuit onze verzorgingsregio maar ook vanuit de Zaanstreek naar OLVG waardoor OLVG een zeer hoog trombolyse cijfer kent. Met Amsterdam UMC, locatie AMC bestaat een goede samenwerking om patiënten die ervoor in aanmerking komen over te kunnen plaatsen voor intra-arteriële trombectomie.

OLVG West kent gezien haar aandachtspunt voor chronische zorg een groot aantal patiënten met de ziekte van Parkinson. Naast Parkinson poli’s heeft OLVG ook een complexe Parkinson poli samen met de geriatrie en een Parkinson revalidatie afdeling in een nabijgelegen woonzorg centrum.

OLVG is een MS centrum. Er is een nauwe samenwerking met het MS centrum van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast zijn de neurologen nauw betrokken bij het Centrum voor Ouderendiagnostiek op beide locaties.

Verder bestaan er specifieke poliklinieken voor radiculaire pijn, hoofdpijn, slaapproblemen en CTS. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een geïntegreerd Spinaal Centrum in samenwerking met de afdelingen neurochirurgie (OLVG), revalidatiegeneeskunde (OLVG), orthopedie (OLVG) en anesthesie (ZMC/OLVG).

De opleiding tot neuroloog binnen RONA

De opleiding tot neuroloog bij OLVG maakt deel uit van het RONA-netwerk. Het Regionaal Opleidingsnetwerk Neurologie Amsterdam (RONA) heeft een van de meest volledige specialistopleidingen van Nederland. Met drie neurologie opleidingen met een volledige erkenning (AmsterdamUMC, locaties AMC en VUmc, en OLVG), in een samenwerking met vier klinieken met een erkenning voor een deel van de opleiding, namelijk Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Noordwest Ziekenhuisgroep, bieden we een opleiding met universitaire diepgang, een brede exposure aan ziektebeelden en een grote keuze aan mogelijkheden tot profilering op zowel medisch inhoudelijke als niet-medisch inhoudelijke thema’s. Profilering wordt op maat gemaakt voor iedere differentiant door middel van een individueel opleidingsplan.

Over het opleidingsteam

De vakgroep neurologie van OLVG telt 15 neurologen, 2 chefs de Clinique, 25-30 arts-assistenten (zowel anios als aios). Daarnaast is het een opleidingskliniek voor coassistenten (UVA en VU). Deze grote, gemêleerde groep clinici zorgt voor veel energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en zeer opleidingsgericht. In het eerste jaar vindt er elke drie maanden een voortgangsgesprek met de arts-assistenten plaats. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. Het OLVG biedt laagdrempelig interne coaching aan voor aios en anios. Ongeacht de differentiatierichting zorgen wij ervoor dat elke aios die bij ons de opleiding tot neuroloog afrondt en vol vertrouwen en goed voorbereid als neuroloog aan de slag kan gaan. Daarnaast laten wij de arts assistenten gedurende de opleiding steeds zelfstandiger functioneren in een veilige setting. In het laatste deel van de opleiding geven aios zelfstandig supervisie.

Differentiatiestages bij OLVG

Rug- en radiculaire pijn

Rug- en radiculaire pijn komen veel voor en hebben veel impact. Binnen de tweede lijn komen de meeste patiënten terecht bij de neuroloog. Het bijzondere is echter dat ‘pijn’ nauwelijks een aandachtsgebied is. Daar moet deze stage verandering in brengen.

Context:

 • OLVG is 3e lijnscentrum pijngeneeskunde (neuromodulatie) en neurochirurgiewervelkolom.
 • aandachtspreekuur ‘rug- en radiculair’ op de poli neurologie op twee locaties.
 • gezamenlijk spreekuur met anesthesioloog op de pijnpoli.
 • twee MDO’s
 • wetenschappelijk onderzoek (STAR trail) in samenwerking met EMGO VU

Wat ga je leren?

 • neurologische expertise op gebied wervelkolom/ pijn
 • kennis pijnbestrijding, specifiek neuromodulatie, en (geïnstrumenteerde) neurochirurgie.
 • farmacotherapie pijn
 • eHealth toepassingen (PROMS)
 • wetenschappelijk onderzoek rug- en radiculaire pijn
Multipele sclerose

Tijdens de stage kan een neuroloog in opleiding zich in multipele sclerose (MS) bekwamen.

Context

 • Het OLVG heeft een grote patiënten populatie met MS. Twee neurologen hebben als aandachtsgebied MS.  
 • Zij werken samen met twee PA’s en één verpleegkundig specialist, waarbij er twee keer per week een overleg is.
 • Er zijn “MS poli’s” in OLVG Oost en West.
 • Er is een maandelijks MDO met de revalidatie artsen en de paramedici.
 • Er zijn bij de aanpalende specialismen in ‘MS  geïnteresseerde specialisten’, die goed benaderbaar zijn voor overleg.
 • In OLVG worden alle voor MS beschikbare behandelingen gegeven, zoals 1e, 2e, 3e lijns immunomodulerende medicatie en symptomatische therapie.
 • Wetenschappelijk onderzoek samen met Amsterdam UMC, andere ziekenhuizen of externe partijen.

 

Wat ga je leren?

 • Neurologische zorg op het gebied van multipele sclerose.
 • Het kunnen stellen en bespreken van de diagnose (inclusief interpretatie van de MRI scans),  het begeleiden van patiënten, en de indicatiestelling voor een behandeling.
 • Het geven van voorlichting over alle voor MS beschikbare behandelingen, zoals 1e, 2e, 3e lijns immunomodulerende medicatie en symptomatische therapie.
Bewegingsstoornissen

Tijdens de stage kan een neuroloog in opleiding zich in bewegingsstoornissen bekwamen.

Context

 • Het OLVG heeft een grote patiënten populatie met de ziekte van Parkinson. Twee neurologen hebben als aandachtsgebied bewegingsstoornissen. Zij werken samen met twee PA’s en één verpleegkundig specialist.
 • Er zijn “Parkinson poli’s” in OLVG Oost en West en een poli “complexe Parkinson” samen met de geriatrie in het OLVG West.
 • Hiernaast is er een Parkinson revalidatie mogelijkheid in een nabijgelegen woonzorg centrum waar we betrokken zijn.
 • Men kan zich verdiepen in  verschillende behandelingen, zoals botuline toxine-injecties voor dystonie, medicamenteuze behandeling van alle bewegingsstoornissen, inclusief de apomorfine en intrajejunale levodopa therapie bij M. Parkinson
 • Wetenschappelijk onderzoek samen met VUmc/ AMC.

Wat ga je leren?

 • Neurologische zorg op het gebied van bewegingsstoornissen/ ziekte van Parkinson
 • Farmacotherapie van behandeling motorische en niet-motorische verschijnselen van de ziekte van Parkinson
 • Botuline spreekuur op de KNF (optioneel)
 • Kennis maken met beeldvormende technieken bij Parkinson (radiologie, nucleaire geneeskunde)

Te combineren met deelname centrum voor ouderendiagnostiek (analyse en behandeling cognitieve stoornissen)

Stroke (cerebrovasculaire aandoeningen) - CVA

De combinatie van zorg voor patiënten in zowel de acute fase na de stroke (na evt. intraveneuze trombolyse en/of endovasculaire thrombectomie van het acute herseninfarct, tijdens opname op de NeuroCareUnit en afdeling neurologie voor verdere diagnostiek naar de oorzaak van de stroke) als in de chronische fase op de stroke nazorgpolilkliniek maakt dit een interessante differentiatiestage.

Context

 • In de regio vangt OLVG op de SEH op en behandelt na het AMC de meeste patiënten met een stroke
 • OLVG behandelt in de regio de meeste patiënten met intraveneuze trombolyse
 • Bij de acute opvang wordt ook CTA en CT perfusie onderzoeken van de hersenen gemaakt en OLVG stuurt in de regio de meeste patiënten naar het AMC voor endovasculaire thrombectomie
 • De behandeling op de stroke unit (in OLVG NeuroCareUnit genoemd) is “state of the art” met naast de gebruikelijke monitoring maar ook intraveneuze bloeddrukbehandeling
 • Op de stroke nazorgpoli die verzorgd wordt door arts-assistenten en verpleegkundig specialisten/ physician assistants wordt aandacht besteed aan de diagnose, accurate secundaire preventie en onzichtbare en emotionele gevolgen

Wat ga je leren?

 • Supervisie van zorg door A(N)IOS voor de opgenomen stroke patiënten op de neurologie en op andere verpleegafdelingen
 • Bijwonen en voorzitten MDO stroke afdeling (1x per week)
 • Zelfstandig stroke nazorgpoli doen onder supervisie (1x per week), locatie Oost en West.
 • In Oost bijwonen poliklinisch MDO voor ambulante stroke patiënten.
 • Superviseren van verpleegkundig specialist / physician assistants stroke
 • TIA-service
 • Deelnemen aan voorbereiding neuroradiologie-bespreking door neuroradioloog en bijwonen ervan (1 x per week)
 • Bijwonen neuroradiologie onderwijs aan A(N)IOS (1x per week)
 • Bijwonen neurovasculaire bespreking (1x per maand)
 • Deelnemen aan voorbereiding CT-perfusie-bespreking door neuroradioloog en bijwonen ervan (1 x per 3 maanden)

Binnen de verdiepingsstage bestaat de mogelijkheid om tijd in te ruimen voor wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot neuroloog is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure in het OLVG. Promotie, ANIOS ervaring in een van de clusterziekenhuizen of additionele mastertitels strekken tot aanbeveling.

Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders dr. N.F. Kalkers en dr. K.S. Adriani.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders. Ook als je belangstelling hebt voor een ANIOS aanstelling vernemen we graag van je.

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?