Opleiding tot gynaecoloog

Medische vervolgopleiding Obstetrie & Gynaecologie

Als arts in opleiding tot gynaecoloog bij OLVG bevind je je in een zeer interessante omgeving met een prettig opleidingsklimaat. Verloskunde is een speerpunt in OLVG; het aantal medische bevallingen overstijgt 6.000 per jaar. Maar ook de gynaecologie heeft aanzien op het terrein van bijvoorbeeld endoscopie en bekkenbodemzorg. Hiernaast heeft OLVG een aantal zorgstraten voor menstruatieproblemen, premaligne cervixafwijkingen, menopauzeproblematiek en fertiliteitdiagnostiek en -behandeling (inclusief transport IVF). Alle zorgstraten zijn goed geoutilleerd en druk bezocht. Er zijn klinisch verloskundigen, seksuologen, medisch psychologen, menopauze- en bekkenbodemverpleegkundigen in dienst en multidisciplinair overleg is op meerdere plekken in de zorg ingebouwd.

 

De opleiding tot Gynaecoloog

OLVG behoort tot de cluster Amsterdam UMC voor de obstetrie en gynaecologie. De opleiding Obstetrie en Gynaecoloog duurt in totaal 6 jaar. Je doet dit volgens een 2-2-2 schema, wat inhoudt: twee jaar niet-universitair, twee jaar universitair en twee jaar differentiatie. De twee jaar van de basisopleiding kan in OLVG plaatsvinden (op locatie Oost of locatie West). Als AIOS bereik je aan het eind van deze periode de voor de eerste fase van de opleiding vereiste competenties. Het tweede deel van de basisopleiding volg je in het academisch centrum Amsterdam UMC. In de laatste 2 jaar zijn verschillende differentiatiestages mogelijk in OLVG. Deze zijn toegankelijk voor AIOS van zowel binnen als buiten de cluster.

Opleidingsprogramma

Jaar 1 en 2

Basisopleiding bij OLVG

Jaar 3 en 4

Speciële opleiding bij Amsterdam UMC

Jaar 5 en 6

Differentiatie bij OLVG, Amsterdam UMC of elders

Over het opleidingsteam

De vakgroep gynaecologie van het OLVG heeft gemiddeld 20 gynaecologen, 2-3 chefs de Clinique, 25-30 arts-assistenten, jaarlijks 2 tropenartsen in opleiding, huisartsen in opleiding en groot team van ervaren klinisch verloskundigen. Daarnaast is het een opleidingskliniek voor coassistenten en verloskundigen in opleiding. Deze grote, gemêleerde groep clinici zorgt voor veel energiek, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en voeren tenminste elke 3 maanden een voortgangsgesprek met de arts-assistenten. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. OLVG biedt laagdrempelig coaching aan voor AIOS. Ongeacht de differentiatierichting zorgen wij ervoor dat elke AIOS die bij ons de opleiding tot gynaecoloog afrondt vol vertrouwen als gynaecoloog aan de slag kan gaan. Ondanks dat het aantal operatieve verrichtingen afneemt, proberen wij onder andere door oudste-jongste OK programma’s, skillslab trainingen en nabespreken van eigen operatie-opnames de vaardigheden van aanstaande gynaecologen op een hoog niveau te brengen. Opleiding gaat bij ons voor productie. Daarnaast laten wij de differentianten in de laatste twee jaar van hun opleiding steeds zelfstandiger functioneren in een veilige setting, zoals het geven van supervisie op het moderne verloskundig complex. Maar ook jongerejaars AIOS assisteren en superviseren tijdens laag complexe ingrepen.

Differentiatiestages bij OLVG

Perinatologie

Er is een zeer groot aanbod van partus. In het OLVG zijn er gemiddeld 6000 bevallingen per jaar. Ook hebben wij een expertisecentrum in vaginale stuitbevallingen, een ‘Early Pregnancy Unit’ en een centrum waar veel expertise is op echografisch onderzoek, zoals GUO II. Je leert supervisie geven aan verloskundigen en arts assistenten op het niveau van een chef de Clinique en neemt deel aan de VSV besprekingen met de eerste lijn. Lees meer 

Gynaecologie

We leveren een state-of-the-art endoscopische zorg op het gebied van endometriose, myomen en abnormaal uterien bloedverlies. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van robot chirurgie. De zorgstraten voor menstruatieproblemen, premaligne cervixafwijkingen en menopauzeproblematiek zijn goed geoutilleerd en druk bezocht. Multidisciplinair overleg is op meerdere plekken in de zorg ingebouwd. Lees meer

Urogynaecologie

Deze stage biedt je de mogelijkheid je bij het Bekkenbodem Centrum Amsterdam van OLVG te verdiepen in de multidisciplinaire problematiek van de bekkenbodem. Het Centrum heeft de beschikking over alle diagnostische en therapeutische faciliteiten. Tijdens het prolaps- en incontinentie spreekuur verdiep je je samen met de urogynaecoloog in de diagnostiek en de behandelingen van (recidief) prolaps en de hieraan gerelateerde functiestoornissen zoals urine en fecale incontinentie en leer je welke behandeling of operatie het beste is voor de individuele prolaps patiënte. De operaties voer je samen en uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk uit. Daarnaast kan je meelopen met diverse andere specialisten zoals de colorectaal chirurg, uroloog, seksuoloog of bekkenbodem-fysiotherapeut. Lees meer

Voortplantings- geneeskunde

Voor de differentiant met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde is er ruim aanbod. Zoals starten en vervolgen van het oriënterend fertiliteitsonderzoek, verrichten van echografische controles tijdens ovulatie inductie, IUI en IVF behandelingen, maar ook voldoende aanbod van endocrinologische pathologie. Je leert zelfstandig follikelaspiraties ten behoeve van IVF te verrichten en je te bekwamen in fertiliteitsbevorderende operaties. OLVG heeft een vergunning voor transport-IVF en heeft een nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC. 

Menopauze

Bij OLVG is een grote aandacht voor de menopauze. Een team van gynaecologen en verpleegkundig specialisten verlenen zorg op maat volgens de laatste inzichten in goed uitgeruste themapoli’s.

Supervisiestage

In het laatste deel van je opleiding is er de mogelijkheid om toe te werken naar volledige zelfstandigheid in een veilige setting, waarbij je naast een gevarieerd rooster ook zelfstandig achterwachtdiensten kan gaan doen. Uiteraard altijd met back up. Dit wordt als zeer waardevol ervaren als opstap naar je eerste baan als gynaecoloog. 

Medisch leiderschap

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente AIOS die verdieping zoeken in medisch leiderschap. 

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot gynaecoloog is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure in het Amsterdam UMC in samenwerking met OLVG en de andere clusterziekenhuizen. Promotie, ANIOS ervaring in een van de clusterziekenhuizen en andere ervaring als tropenarts of additionele mastertitels strekken tot aanbeveling.

Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders.


Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders dr. E. Moll en drs. E.W.M. Janszen

 

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via e.moll@olvg.nl (opleider) of E.W.M.Janszen@olvg.nl (plaatsvervangend opleider).

Ook als je belangstelling hebt voor een ANIOS aanstelling vernemen we graag van je.

 

Terug naar alle medische vervolgopleidingen.

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?