Opleiding tot oogarts

Medische vervolgopleiding Oogheelkunde

OLVG biedt een onderdeel aan van de volledige opleiding Oogheelkunde van zowel AMC als VUmc. Deze stage begint in principe halverwege het derde jaar, maar dit kan per aios verschillen. De stage begint echter nooit eerder dan halverwege het derde jaar.

De perifere stage in OLVG biedt je de gelegenheid tijdens de opleiding kennis te maken met het patiënten-aanbod en de organisatie van een niet-academisch oogheelkundige praktijk. Je kunt je verworven kennis en competenties hier in de volle breedte toepassen, toetsen en verbeteren. Wij stimuleren aios een grote mate van zelfstandigheid te ontwikkelen op de polikliniek en op de operatieafdeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat je ook zelf de lead neemt in je eigen ontwikkeling.

Waar in de academisch ziekenhuizen relatief veel nadruk ligt op wetenschap, subspecialisatie en last-resortzorg, is een ziekenhuis als OLVG specifiek ingericht voor het effectief en efficiënt leveren van algemene oogheelkundige zorg. Dit type zorg is over het algemeen beter te plannen. In het perifere deel van de opleiding dat je in OLVG volgt is dan ook veel aandacht voor spreekuurondersteuning en efficiënte behandeltrajecten zoals de cataractstraat, de maculastraat en de glaucoomstraat. De medische competentie ‘cataractoperatie’ krijgt specifiek aandacht.

Over het opleidingsteam

De vakgroep oogheelkunde van OLVG bestaat uit 16 oogartsen, gemiddeld 3 arts-assistenten (aios), 1-2 ANIOS en 2 PA’s. Daarnaast is het een opleidingskliniek voor coassistenten en PA’s. Deze gemêleerde groep clinici zorgt voor veel energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en voeren tenminste elke 3 maanden een voortgangsgesprek met de arts-assistenten. OLVG biedt laagdrempelig interne coaching aan voor aios.

 

Differentiatiestages bij OLVG

Ooglidchirurgie

Verdieping is mogelijk met ons dedicated team oogartsen, die eens per twee weken een verrichtingensessie hebben op onze dependance MC Jan van Goyen. De ingrepen die hier plaatsvinden zijn met name blefaroplastiek, laterale tarsale strips, andere en- en ectropioncorrecties, ptosiscorrectie.

Strabologie

Extra verdieping in strabismuschirurgie wordt gegeven door dr L.J. van Rijn. Er zijn enkele sessies per maand waarop er samen geopereerd kan worden.

Cataractchirurgie

Deze extra stage biedt verdieping in cataractbeoordeling en phacochirurgie. Het gaat om een stage met invulling van 3 dagen per week met accent op poli’s met voornamelijk cataractpatienten voor inclusie en een dagdeel phacochirurgie. Zelfstandigheid in operatieve vaardigheden wordt nagestreefd en er is de mogelijkheid om complexere chirurgie en premiums te leren.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot oogarts is er een sollicitatieprocedure in het Amsterdam UMC. Wij doen geen separate sollicitatie. 

Differentianten met interesse in verdiepingsstage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleider.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders Dr. A.N. Bijl-Witmer en drs. C.L.D. Groenink-Lindenhovius

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders. 

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?