Opleiding tot orthopedisch chirurg

Medische vervolgopleiding Orthopedie

Als orthopedisch chirurg in opleiding word jij de expert op het gebied van het steun- en bewegingsapparaat. De problematiek waarmee je te maken krijgt als orthopeed is gevarieerd, van aangeboren afwijkingen en groei- en ontwikkelingsstoornissen tot zowel acute als later optredende gevolgen van traumata en degeneratieve afwijkingen. Het is een technisch vak en de chirurgische handelingen vragen om de nodige handigheid. Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid en een goede lichamelijke conditie van belang. De afwisseling tussen intensief patiëntencontact en opereren maakt de orthopedie zo boeiend. In OLVG kom je als aios met alle facetten van de orthopedie in aanraking. Ons doel is om als vakgroep een toonaangevend “centrum voor mens en beweging” te zijn. We bieden aios daarnaast veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen in niet-klinische rollen. Daartoe zijn c.q. worden een aantal niet-klinische EPA’s ontwikkeld, zoals medisch leiderschap, wetenschap en doelmatigheid. Meest recent is een gezamenlijke traumastage met de heelkunde ontwikkeld.

De opleiding tot Orthopedisch chirurg binnen de OOR regio ROGO Midden West

De opleiding tot orthopedisch chirurg duurt 6 jaar, waarvan 1,5 jaar vooropleiding algemene heelkunde en 4,5 jaar specialistopleiding Orthopedisch chirurgie. Minimaal 1 jaar van de opleiding wordt gevolgd in de academie, het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De opleiding orthopedie is competentiegericht. Het competentieprofiel van de orthopedisch chirurg heeft de CanMeds-rollen van de medisch specialist als uitgangspunt. De kern van de opleiding is het leren op de werkplek aan de hand van kenmerkende beroepsactiviteiten. Deze beroepsactiviteiten worden Entrustable Professional Activities (EPA’s) genoemd.

In het landelijk opleidingsplan (LOP) kan je meer informatie vinden. Om ervoor te zorgen dat je de benodigde kennis en ervaring opdoet, wordt er een persoonlijk opleidingsschema binnen het opleidingscluster ROGO Midden-West van het UMC Utrecht, OLVG, st. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en Diakonessenhuis voor je opgesteld.

In de laatste 2 jaar van de opleiding zijn verschillende differentiatiestages mogelijk in OLVG. Deze zijn toegankelijk voor aios van zowel binnen als buiten de cluster. Wij bieden in de opleidingsetalage differentiatiestages aan voor AIOS uit het hele land die zich bijvoorbeeld in het laatste deel (6 maanden) van de opleiding willen specialiseren in een van onze speerpunten.

Over het opleidingsteam

De afdeling Orthopedie is een zelfstandige businessunit binnen OLVG. De staf van de afdeling Orthopedie bestaat uit 13 orthopedisch chirurgen, die allen betrokken zijn bij de opleiding. De opleidersgroep neemt deel aan kwaliteit verbeterende programma’s zoals teach the teacher, SetQ en Dialoog. Het feit dat OLVG een opleidingsziekenhuis is, stimuleert dat patiënten steeds volgens de laatste wetenschappelijke inzichten worden behandeld. Gedurende de opleiding kun je als arts in opleiding tot medisch specialist (AIOS) het specialisme orthopedische chirurgie bij onze unit in de volle breedte leren. Je werkt tijdens je opleiding in een klinische setting waarbij je je bezighoudt met klinische en poliklinische patiëntenzorg. Je neemt deel aan onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de opleiding wordt je voortdurend begeleid. Bij alle werkzaamheden en leermomenten sta je onder supervisie van specialisten en vinden er periodiek onderwijsbesprekingen plaats.

Opleidingsprogramma

Jaar 1 + 2 (1,5 jaar)

Vooropleiding Heelkunde, bijv. bij Meander, MMC Amersfoort, OLVG, st. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein of Diakonessenhuis

Jaar 2 + 3

Perifeer ziekenhuis (hoofdbeoordelaar) OLVG

Jaar 3 +4 (1 tot 1,5 jaar)

Academisch ziekenhuis, UMC Utrecht

Jaar 4 + 5

Perifeer ziekenhuis 2, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein of Diakonessenhuis

Jaar 5 + 6

Perifeer ziekenhuis (hoofdbeoordelaar), OLVG

Differentiatiestages bij OLVG

Ortho-Traumachirurgie

Als 2e SEH in de stad is er een typisch Amsterdams trauma-aanbod. Door de grote SEH (35.000 patienten op jaarbasis) is er een grote hoeveelheid aan traumatologische letsels te behandelen. Met name veel monotrauma's en fracturen worden gezien en behandeld. Overdag functioneert de SEH als een level 2 traumacentrum.

Elleboog / schouder

Het STZ erkende schouder- en elleboog-expertise centrum in het OLVG kenmerkt zich door het grote patiënten aanbod en het grote aantal verschillende ingrepen dat de aios kan verrichten. Er is een regionale verwijsfunctie met aanbod van zeer diverse pathologie. De EPA kan op zowel verdieping als specialisatie niveau worden behaald. Naast betrokkenheid bij patiëntenzorg wordt de AIOS ook betrokken bij (lopend) onderzoek en het geven van onderwijs. Alle soorten pathologie worden behandeld met uitzondering van primaire oncologische aandoeningen en operatieve behandelingen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Heupchirurgie en heupprothesen

OLVG is een topklinisch ziekenhuis en heeft een bovenregionale functie voor de behandeling van complexe pathologie aan het steun- en bewegingsapparaat.

Kniechirurgie en knieprothesen

OLVG is een topklinisch ziekenhuis en heeft een bovenregionale functie voor de behandeling van complexe pathologie aan het steun- en bewegingsapparaat. De knie chirurgie wordt in volle breedte bedreven, acuut en niet acuut, zowel de open als arthroscopische knie chirurgie.

Kinderorthopedie

De opleiding (kinder) orthopedie kenmerkt zich door het grote patiënten aanbod en het grote aantal ingrepen dat de aios kan verrichten gedurende zijn opleiding. De afwisseling tussen academie en topklinisch perifeer ziekenhuis maakt deze stage uniek. Scoliose operaties, idiopatisch, congenitaal en neuromusculair. HME: resectie van osteochondromen. DDH gesloten en open repositie, correctieosteotomieen, Single Event Multi Level bij CP, Klompvoet chirurgie etc. Er zijn specifieke poli's zoals HME, Scoliose, MPS spreekuur, Marfan spreekuur, Klompvoet spreekuur, DDH spreekuur, Arthrogryposis poli, gecombineerde spreekuren met kinderrevalidatie arts etc. Er zijn spreekuren waar hoog complexe zorg wordt gezien afgewisseld met algemene kinderorthopedie.

Medisch leiderschap

Als oudste aios je je verder verdiepen in vakoverstijgende onderwerpen, ook wel niet-klinische rollen genoemd. Bij OLVG is het mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. Klik binnekort hier voor meer informatie.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot orthopedisch chirurg is er één keer per jaar een sollicitatieronde binnen het ROGO Midden-West, een samenwerking tussen de ziekenhuizen UMC Utrecht, OLVG, AZN en Diakonessenhuis. De vacature verschijnt jaarlijks op de websites van deze ziekenhuizen. De gesprekken vinden over het algemeen in september plaats. Om in aanmerking te komen moet je in het bezit zijn van een in Nederland erkend artsdiploma.

Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders Dr. D.F.P. van Deurzen en Dr. M.R. Krijnen

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met de opleidingscoördinator Trisha Mol via c.f.m.mol@olvg.nl. Ook als je belangstelling hebt voor een anios aanstelling vernemen we graag van je. 

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?