Opleiding tot patholoog

Medische vervolgopleiding Pathologie

Als arts in opleiding tot patholoog bij OLVG bevind je je in een zeer interessante omgeving met een prettig opleidingsklimaat.

De afdeling Pathologie is onderdeel van OLVG LabBV, verder bestaande uit de afdelingen Medische Microbiologie en Klinische Chemie.

De afdeling Pathologie verzorgt pathologisch onderzoek voor een groot aantal ziekenhuizen in de regio (o.a. OLVG Oost en West, het Flevoziekenhuis in Almere , de Jan van Goyenkliniek in Amsterdam, de Vrouwenkliniek in Amsterdam Zuid-Oost, het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam, Acibadem International Medical Center in Amsterdam, en de huisartsen in de regio). Er worden jaarlijks wel meer dan 50000 histologie, 7500 cytologie, ruim 12000 cervixcytologie onderzoeken en ruim 100 obducties uitgevoerd.

Binnen OLVG word je opgeleid tot een all-round patholoog, die op de hoogte is van de pathofysiologische context van de pathologische diagnose en in het diagnose-behandel traject een actieve rol speelt in de kliniek. Door de grote verscheidenheid aan pathologieonderzoeken van de verschillende ziekenhuizen komt, behoudens de transplantatie, musculaire en neuropathologie, de gehele pathologie aan bod. Met name de mammapathologie, de dermatopathologie, gastro-intestinale pathologie en de hematopathologie vormen een belangrijk onderdeel van de diagnostiek.

Daarnaast kom je in aanraking met nieuwe technische ontwikkelingen zoals digitale pathologie en moleculaire diagnostiek. Deze elementen worden in de praktijk voor een groot deel  ingevuld doordat staflid en AIOS dagelijks achter de microscoop samen uitgebreid naar diagnostiek kijken, waarbij het aanbod deels modulair is en daarnaast aangevuld wordt met algemene pathologie. De opleidingsvorm is hier die van meester-gezel.

Over de opleidingsgroep

De opleidingsgroep wordt gevormd door 7 ervaren pathologen, ieder met een specifiek aandachtgebied. De gehele opleidingsgroep is actief betrokken bij de uitvoering van de opleiding en is verantwoordelijk voor de inhoud, vorm en kwaliteit van de opleiding tot patholoog in OLVG.

Alle pathologen zijn beschikbaar als supervisor voor de AIOS waarbij in het rooster helder wordt aangegeven wie dagelijks aan de AIOS is gekoppeld. Toetsing van de AIOS middels de Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) wordt door de gehele opleidingsgroep uitgevoerd.

Vier keer per jaar is er een opleidingsvergadering van de gehele opleidingsgroep met de AIOS waarin de algemene opleidingszaken worden besproken. Van deze vergadering worden notulen gemaakt.

Aandachtsgebieden opleidingsgroep

-          drs. J.L.G. (Hans) Blaauwgeers, gynaecopathologie en longpathologie

-          dr. P. (Paul) Drillenburg, maag-, darm-, en  leverpathologie

-          dr. E.W.P. (Erik) Nijhuis, dermatopathologie, weke delenpathologie

-          drs. C.G. (Cornelis) Scheepstra, haematopathologie en nefropathologie

-          drs. K.M. (Karin) Keizer, uropathologie

-          dr. A.E. (Annabeth) Wassenaar, dermatopathologie en haematopathologie

-          drs. mr. N.M. (Natasja) Klioueva, gynaecopathologie

Differentiatiestages bij OLVG

Thoracale Pathologie

Een verdiepingsstage opleidingsmodule long, pleura en mediastinale pathologie voor de duur van 3 maanden. Je werkt boventallig onder supervisie van de aandachtspatholoog en hebt een eigen werkplek op de afdeling. 

Werkzaamheden:

  • Macroscopie: alle resectiepreparaten rond dit thema worden door de AIOS uitgesneden
  • Microscopie: alle histologische- en microscopische diagnostiek rond dit thema wordt aan deze AIOS toebedeeld
  • Supervisie van de diagnostiek vindt plaats door de patholoog met dit aandachtsgebied (Blaauwgeers). Bij diens afwezigheid door de eerstvolgende ‘reserve’ in het pathologenrooster.
  • De AIOS is verantwoordelijk voor de MDO’s rond dit thema, zowel oncologie voor Flevoziekenhuis (maandagmiddag) als OLVG (woensdagmiddag), alsmede het MDO ILD OLVG (1e woensdag van de maand); supervisie door aandachtspatholoog (Blaauwgeers)
  • De AIOS loopt enkele malen per maand mee met een van de AIOS/stafleden Longziekten op de poli Oncologie/Algemene longziekten
  • De AIOS loopt gedurende de stage enkele malen mee met de thoraxchirurg, zowel op poli als operatiekamer.
  • De AIOS loopt enkele malen per maand mee op de afdeling Radiologie, zowel bij diagnostiek als ingrepen (punctie/biopten).
  • De AIOS gaat met Blaauwgeers mee naar de longclub in Zwolle (november)
  • De AIOS participeert in de digitale beoordeling van het Thymomenpanel

 Beoordeling: ieder maand vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarbij ook de input van de afdeling Longgeneeskunde, Radiologie en Thoraxchirurgie worden meegenomen.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot patholoog is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure in het Amsterdam UMC in samenwerking met OLVG en de andere clusterziekenhuizen.

 Aios die geïnteresseerd zijn in een verdiepingsstage thoracale pathologie bij OLVG wordt verzocht een mail te sturen naar de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders drs. C.G. Scheepstra en dr. C.P.E. Spoto. 

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via C.G.Scheepstra@olvg.nl of C.P.E.SPOTO@olvg.nl.

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?