Opleiding tot radioloog

Medische vervolgopleiding radiologie en nucleaire geneeskunde

Als radioloog ben je expert op het gebied van beeldvormende diagnostische technieken en beeldgeleide minimaal invasieve behandelingen. Je hebt te maken met een breed scala aan ziektebeelden en een zeer gevarieerde patiëntenpopulatie.

De radiologie is een veelzijdig en dynamisch vakgebied waarin anatomie, fysiologie en techniek zowel met beeldvorming (röntgen, echografie, CT en MRI) als beeldvorming gestuurde interventies worden gecombineerd om tot een diagnose te komen. Interesse voor techniek is daarom een must. Daarnaast ben je als radioloog een belangrijke schakel in een multidisciplinair veld. Je hebt veel contact met andere specialismen, aangezien veel klinisch beleid in belangrijke mate gebaseerd is op de uitkomsten van radiologische diagnostiek. In deze setting moet je over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook heb je een brede kennis van aandoeningen die voorkomen binnen de verschillende specialismen.

Sinds 2015 zijn de vakgebieden radiologie en nucleaire geneeskunde gefuseerd. De (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van “moleculair imaging” maken het in toenemende mate mogelijk dat, naast anatomische informatie, ook functionele (patho-fysiologische) informatie verkregen kan worden met deze beeldvormende technieken. Daarnaast maken binnen de differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie de therapeutische behandelingen met name op oncologisch gebied een sterke ontwikkeling door.

De opleiding tot radioloog

De opleiding tot radioloog duurt vijf jaar. De eerste helft van de opleiding betreft de ‘common trunk’. Deze basisopleiding in de algemene radiologie is voor alle aios gelijk en wordt grotendeels (24 van de 30 maanden) in het OLVG, locatie Oost en West gedaan. De tweede helft van de opleiding is de differentiatiefase.

Als aios word je opgeleid tot algemeen radioloog met één of twee differentiaties. De eerste helft van de opleiding staat volledig in het teken van de algemene radiologie. In de tweede helft van de opleiding besteedt je minimaal één jaar aan de verdere ontwikkeling van de competenties van de algemeen radioloog. Zodoende heb je aan het eind van de opleiding tenminste drieënhalf jaar opleiding in de algemene radiologie gevolgd. Het palet van de algemene radiologie in de opleiding is zo ingericht dat je bij registratie in principe alle frequente, spoedeisende en eerstelijnsverrichtingen zelfstandig kunt uitvoeren. Via het lokaal, regionaal en landelijk onderwijs doorloop je, aanvullend op de ervaring op de werkvloer, een kerncurriculum cursorisch onderwijs in de algemene radiologie. De uitwisseling met de academie vindt in principe na 24 maanden plaats en betreft ongeveer 6 maanden common trunk en 12 maanden differentiatiefase, afhankelijk van het IOP (Individueel Opleidingsplan).

De acht thema’s die tijdens de common trunk aan bod komen, sluiten zo veel mogelijk aan bij de indeling van de klinische specialismen. De thema’s zijn merendeels orgaansysteemgericht, corresponderend met de indeling van de betrokken klinische specialismen. Daarnaast zijn er thema’s die meer modaliteitsgericht zijn: de interventie-radiologie en de nucleaire geneeskunde & moleculaire radiologie. De kinderradiologie richt zich op een specifieke doelgroep, het geen aansluit op de separate organisatie van de kindergeneeskunde als klinisch specialisme.

Over het opleidingsteam

De vakgroep radiologie en nucleaire geneeskunde van het OLVG bestaat uit 23 radiologen en 4 nucleair geneeskundigen. Daarnaast zijn er 6 fellows en 15 arts-assistenten (zowel aios als anios) werkzaam. OLVG is ook een opleidingskliniek voor coassistenten. Deze grote, gemêleerde groep clinici zorgt voor veel energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en voeren elke 3 maanden een voortgangsgesprek met de arts-assistenten. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. Het OLVG biedt laagdrempelig interne coaching aan voor aios. Daarnaast laten wij de differentianten in de laatste twee jaar van hun opleiding steeds zelfstandiger functioneren in een veilige setting, zoals het geven van supervisie aan jongerejaars en zelfstandig overleg met huisartsen en andere externe aanvragers.

Differentiatiestages 

De differentiatiestages staan beschreven in het lokaal opleidingsplan en aan de hand van een individueel opleidingsplan worden deze op maat samengesteld voor de differentiant. In het algemeen wordt tijdens de differentiatie het niveau naar EPA 4-5 gebracht (zelfstandig werken). Er is aandacht voor wetenschap in de betreffende stof en lidmaatschap van de secties binnen de NvVR, NVNG en ESR wordt gestimuleerd. Daarbij wordt gericht differentianten-onderwijs aangeboden en tenminste één internationale cursus gevolgd door de aios.

Iedere aios besteedt in de differentiatiefase maximaal 18 maanden aan de differentiatie(s) en minimaal 12 maanden aan de algemene radiologie.

De differentiaties hebben een duur van 6, 12 of 18 maanden. Je kiest tenminste één differentiatie. In de differentiatie ligt de nadruk op de hoog-complexe verrichtingen en minder op de frequente en electieve onderzoeken. In overleg met de opleider kun je voor twee differentiaties kiezen op voorwaarde dat de totale duur van beide differentiaties de 18 maanden niet overschrijdt.

Opleidingsprogramma

Jaar 1 en 2

Common trunk bij OLVG

Jaar 3

Uitwisseling met academie (Common trunk en differentiatiefase) bij AmsterdamUMC

Jaar 4 en 5

Differentiatiefase (verdiepingsstages bij AmsterdamUMC) bij OLVG / AmsterdamUMC / elders (bv AvL)

Differentiatiestages bij OLVG

Abdomen

Bij OLVG is er veel aandacht voor hepato-pancreatico-biliaire (HPB) pathologie, gastro-intestinale en urogenitale afwijkingen van zowel de man als de vrouw en de bariatrische chirurgie, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende technieken als echografie, CT en MR, maar ook met interventieradiologie en de moleculaire beeldvorming met PET-CT en gammacamera (renografie). Van de differentiatie wordt tenminste 6 maanden in het AUMC gevolgd, waarbij de nadruk ligt op de oncologische en gynaecologische pathologie.

Cardio-thoracaal

Bij OLVG is er veel aandacht voor interstitiële longpathologie, longoncologie, maar ook grote vaten (Bentall, TEVAR), cardiale imaging van ischemie en (klep)infecties (CTA, MRI, PET-CT en SPECT-CT). Beeldvorming t.b.v. pre- minimaal invasieve hartchirurgie komt frequent aan bod. Deze differentiatie wordt tenminste 6 maanden in het AUMC gevolgd.

Mammo

OLVG biedt de grootste eerstelijns mamapoli van Amsterdam, waarvoor echo, tomosynthese, MRI in combinatie met cytologie, histologische biopsie en stereotactie zeer routinematig worden uitgevoerd. De aios kan zelfstandig mamapoli doen aan het einde van de opleiding. Voor uitbreiding van kennis wordt uitwisseling met het VUmc of het AvL gestimuleerd.

MSK

OLVG heeft een grote vakgroep orthopedie waarmee nauw wordt samengewerkt. Wij doen veel echogeleide beeldvorming en barbotages alsook diagnostische artrografieën. Daarnaast worden MRI, (SPECT) CT en PET-CT van ziekten als Kahler, HME en oncologische diagnostiek verricht. Tevens is er veel aandacht voor de schouder, wervelkolom chirurgie en kinderorthopedie. Tot slot worden er veel SPECT-CT onderzoeken verricht in het kader van prothese pathologie (knieën, heupen, rug en schouder). Differentiatie wordt vormgegeven in samenwerking met het AUMC.

Interventie

Als onderdeel van een groot centrum verrichten we op alle vlakken ondersteuning met behulp van interventies. Veel beeldgeleide puncties voor verkrijgen van histologie middels CT en echo alsook complexe (bv pancreas, galblaas) drainages worden veel verricht. Aios worden opgeleid om zelfstandig vrijwel alle vasculaire interventies te kunnen. Daarnaast verrichten we i.s.m. de heelkunde TEVAR en EVAR procedures op OK. De differentiatie vindt plaats i.s.m. met het AUMC om ervaring op te doen met meer oncologische interventies en embolisaties.

Neuro-hoofd-hals

De neurologie afdeling in het OLVG bevat een groot stroke centrum waarvoor de radiologie up-to-date ondersteuning biedt met CTA en CTP en de meest moderne MRI technieken (3T scanner). We zien veel immuungecompromiteerde pathologie, primaire oncologie, infectieziekten en MS. Deelname aan het ESNR cursus programma wordt gestimuleerd. Differentiatie wordt vormgegeven i.s.m. het AUMC.

Kinder

Deze differentiatie wordt in samenwerking met het AUMC aangeboden waar een groter deel van de kinderradiologie aan bod komt.

Nucleaire

In samenwerking met het AUMC biedt het OLVG een deelstage van 4 maanden aan binnen de 18 maanden durende differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie. Het doel is om enerzijds opleidingsactiviteiten aan te bieden binnen de in het OLVG aanwezige expertisegebieden (oncologie, cardiovasculaire imaging van ischemie en infectie en musculoskeletale imaging) en anderzijds de AIOS in aanraking te laten komen met patiënten populaties/onderzoeksindicaties die in het Amsterdam UMC minder frequent voorkomen (zoals orthopedie, laag complexe cardiovasculaire problematiek en oncologie algemeen). De individuele duur van de deelstage kan per AIOS verschillen en wordt samen met de AIOS (op geleide van het IOP), opleiders en de opleidingsgroepen van het OLVG (onderdeel) en Amsterdam UMC (volledige differentiatie) overeengekomen. De gemiddelde stageduur is 4 maanden. De AIOS hoeft niet altijd voltijds 4 maanden op de afdeling nucleaire geneeskunde in het OLVG te werken, maar de deelstage kan worden ingedeeld in periodes; de totale netto stage duur ligt dan wel rond de 4 maanden.

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. Klik binnenkort hier voor meer informatie.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot radioloog is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure voor doorgaans drie opleidingsplekken. Promotie, anios ervaring in een van de clusterziekenhuizen of additionele mastertitels strekken tot aanbeveling.

Differentianten met interesse in een stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleider Dr. A. Driessen-Waaijer en plaatsvervangend opleider Drs. J.A.F. de Jong.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via a.driessen-waaijer@olvg.nl (opleider) of j.a.f.dejong@olvg.nl (plaatsvervangend opleider). 

 

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?