Opleiding tot SEH arts

Medische vervolgopleiding Spoedeisende geneeskunde

Als arts in opleiding op de afdeling SEH in OLVG bevindt je je in een zeer interessante omgeving met een prettig opleidingsklimaat. De SEH van OLVG is één van de modernste en grootste SEH-afdelingen in Nederland. Jaarlijks zien we tussen de 45.000 en 50.000 patiënten, waar van ongeveer 80% zelfverwijzer is. Als aios krijg je te maken met basiszorg, maar ook met een hoog complexe zorg (AAA-zorg, PCI-centrum, level 3 ICU met ECMO en trombolysecentrum). Bovendien behandel je een zeer diverse patiëntenpopulatie. OLVG heeft als groot perifeer STZ-ziekenhuis een lokale functie, maar bevindt zich ook middenin het stadscentrum van Amsterdam. Daarnaast biedt het regio-overstijgende zorg voor verschillende vakgebieden.
Alle acute verwezen en onverwezen patiënten, inclusief kinderen en de vaak ook acute cardiologie worden gezien op de SEH. Daardoor kom je als aios in aanraking met meer dan voldoende patiënten met een uitgebreide diversiteit aan problematiek. De moderne SEH-afdeling bestaat uit een urgent care voor hoog-complexe zorg met centrale bewakingsmogelijkheden, een short care voor laagcomplexe zorg, een aparte kinderSEH en een geavanceerde shockroom. De afdeling beschikt over een aparte röntgenkamer en gipskamer. En alle moderne apparatuur is aanwezig, zoals een state of the art echoapparaat, een spleetlamp en een flexibele scoop.

 

Opleiding tot SEH arts in OLVG

De opleiding tot SEH arts wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de opleidingen in het UMC Amsterdam (voorheen AMC) en het RKZ. De opleiding duurt 3 jaar. Patiëntenzorg op de SEH onder supervisie van de SEH-artsen vormt de basis van je opleiding. In deze generalistische stage, die verspreid is over de drie opleidingsjaren, zie en beoordeel je patiënten en maak je behandelplannen die je bespreekt met je supervisor. Anders dan bij de diverse specialistische stages, gaat het hierbij om de ongedifferentieerde patiënt. Je komt in contact met alle mogelijke problematiek, laag urgent maar ook hoog urgent. Alle mogelijke medische verrichtingen die aan de orde komen bij het diagnosticeren of behandelen van patiënten worden door jou zelf uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij steeds op de eerste opvang. Samen met je supervisor vorm je een zelfstandig verantwoordelijke eenheid.
Daarnaast zijn er specialistische stages en aandachtsperiodes, waarvan alleen IC, anesthesie, huisartsengeneeskunde en ambulance buiten de SEH-afdeling plaatsvinden. De specialistische stages zijn bedoelt als aanvulling op en verdieping van de generalistische SEH-stage
Binnen de regionale opleiding met AUMC en RKZ biedt OLVG het derde en laatste jaar van de opleiding aan. Het accept ligt hierbij op het in toenemende mate van nemen van verantwoordelijkheid voor alle patiënten op de SEH, het bekwaam verklaard worden op de EPA hoog complexe patiënt en de zorg aan kritiek zieke patiënten.
Na de opleiding ben je SEH-arts KNMG. Dit is een profielerkenning.

Over het opleidingsteam

De AIOS wordt gesuperviseerd in zijn werk door een vakgroep van 16 SEH artsen waarvan er 4 als fellow zelf in een verdieping van hun eigen vak bezig zijn. De opleidingsgroep is zeer opleidingsminded, er wordt elke dag onderwijs gegeven. 

Differentiatiestages

Differentiatiestage toxicologie

Binnen OLVG is het mogelijk om opgeleid te worden op een meer dan gebruikelijk niveau in algemene zin, maar specifiek in de toepassing van PSA en spoedechografie, toxicologie en critical care. 

OLVG biedt een verscheidenheid aan leeractiviteiten binnen Toxicologie. De aios / fellow kan een eigen stage samen stellen die minimaal patiëntenzorg op de SEH, het dragen van het tox sein een aantal besprekingen en een voordracht, het nabespreken van casuïstiek en case-based discussions bevat.

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. Meer informatie

Toelatingseisen en Solliciteren

Solliciteren vindt landelijk en regionaal plaats. Informatie hierover vindt u via de website van de NVSHA.

Opleiders

Bekijk meer info over onze opleiders drs. J.R. Rebel, SEH-arts KNMG en drs. F.E.C. Geijsel, SEH-arts KNMG.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders via J.R.Rebel@olvg.nl (opleider) of  F.E.C.Geijsel@olvg.nl (plaatsvervangend opleider).

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?