Opleiding tot sportarts

Medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde

Sinds 25 jaar bestaat de opleiding tot sportarts in het OLVG. Het is een zeer leerzame en interessante omgeving met daarnaast een prettig opleidingsklimaat. De opleiding tot sportarts in de regio Amsterdam wordt verzorgd door De Sportartsen Groep (DSG). Deze hoofdopleiding is gevestigd in OLVG, locatie West. Daarnaast worden tijdens de opleiding tot sportarts stages gelopen in andere klinieken of bij andere specialismen.
In het 1e jaarloop je eerst 3 maanden mee op de afdeling sportgeneeskunde. Dan vervolgens cardiologie (9 maanden) en afsluitend 3 maanden longgeneeskunde. In het OLVG west. In het 2e jaar 9 maanden orthopedie in het AMC. Na deze stage ben je weer terug op de afdeling sportgeneeskunde voor de laatste 2 jaar van je opleiding, met daarnaast in het 3e jaar, 1 dag in de week stage bij een huisarts.

Vanaf 1994 zijn er nauwe contacten met Topsport Amsterdam en begeleidt DSG topsporters en aankomende topsporters binnen een uitgebreid medisch netwerk. Sinds 2010 is DSG de partner van Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam die de medische begeleiding van Basketbal, Honkbal, Softbal, turnen, Boccia, Rolstoelrugby, Urban sports, Rugby, Zwemmen en Roeien verzorgt. Verder doet DSG de sportmedische begeleiding van de Nederlandse Basketbal Bond, Team Distance Runners (TDR), Pirates honkbal en Topjudo Amsterdam. De DSG is inmiddels high performance partner NOC*NSF. 6 sportartsen van DSG maken deel uit van de masterclass NOC*NSF.

Tevens werkt de DSG op sportmedisch gebied nauw samen met het Nationaal Ballet en de Balletacademie. In het AMC is er een multidisciplinaire topsportpoli voor sporters met een Olympische A of B status en voor CTO-sporters, waarin je als AIOS participeert. Er is een langdurige relatie met de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

Over het opleidingsteam

De staf van de sportgeneeskunde regio Amsterdam bestaat uit 6 sportartsen. Deze vormen ook de opleidingsgroep. Ze zijn primair werkzaam in Amsterdam. De gehele opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot sportarts en er wordt actief samengewerkt met de stage opleiders.

Alle sportartsen zijn breed georiënteerd op alle aspecten van de opleiding sportgeneeskunde en hebben binnen de sportgeneeskunde een specifiek aandachtsgebied. Alle sportartsen werken gelijkwaardig samen aan de opleiding. Hierin hebben de opleider en plaatsvervangend opleider een aantal extra taken en verantwoordelijkheden. De opleidingsgroep komt periodiek bijeen (minimaal 4x per jaar).
We streven naar een veilig en laagdrempelig opleidingsklimaat in een kliniek waar het prettig werken is. We werken aan state of the art opleiden en tevens aan continue verbetering van kwaliteit van opleiden. Dat kan alleen als er sprake is van transparantie en waarbij er ruimte is voor evaluatie en feedback van en door alle betrokkenen.

Sportgeneeskunde opleiding regio Amsterdam

De opleiding tot sportarts is in Nederland verdeeld over 9 regio’s, waarvan regio Amsterdam er één is. Het OLVG is één van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ–ziekenhuizen) met een groot patiënten aanbod. In de regio Amsterdam verzorgt De Sportartsen Groep (DSG) de opleiding. Deze opleiding is gevestigd in het OLVG-locatie West. Daarnaast worden tijdens de opleiding tot sportarts stages gelopen in andere klinieken of bij andere specialismen. In het OLVG West afdeling cardiologie, opleider mevr. Dr. F. Nijland en afdeling Longgeneeskunde, opleider dr. B.T.J. v/d Berg.  De afdeling orthopedie in het AMC, opleider Prof. Dr. G.M.M.J. Kerkhoffs 2014 een hoogleraar sportorthopedie (tevens stage opleider sportgeneeskunde) en staat bekend om zijn wetenschappelijk onderzoek op het sport-orthopedische vlak.

In 2019 heeft Prof dr. J.H. Tol de leerstoel Sportgeneeskunde in het AMC verkregen en er een nauwe samenwerking is met de sportartsen op het gebied van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.

Toelatingseisen en Solliciteren

Om sportarts te kunnen worden dien je eerst de basisstudie geneeskunde te hebben afgerond. Daarna volgt een vierjarige medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde. De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van AIOS-Sportgeneeskunde. De SBOS zorgt voor de werving van sollicitanten voor de opleiding tot sportarts en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De AIOS sportgeneeskunde zijn gedurende hun opleiding in dienst van de SBOS.
De SBOS sluit met elke opleidingsinrichting sportgeneeskunde een opleidingsovereenkomst af met betrekking tot de rechtspositie van de AIOS-sportgeneeskunde gedurende de opleiding in de opleidingsinrichting enerzijds en de financiële afspraken tussen de SBOS en de opleidingsinrichting aangaande de door de AIOS-sportgeneeskunde verrichte werkzaamheden, anderzijds.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Een concilium, samengesteld uit opleiders betrokken bij de opleiding tot sportarts, draagt zorg voor (aanpassing van) het opleidingsplan, de implementatie daarvan in de praktijk en de inhoudelijke afstemming tussen de diverse opleidingsinstellingen.

 Om iedere sportarts in opleiding uitzicht te kunnen bieden op een passende arbeidsplaats, is het aantal opleidingsplaatsen voor sportartsen beperkt tot zeven per jaar.

Tijdens een sollicitatieprocedure wordt bepaald wie tot de opleiding wordt toegelaten. De opleidingen zijn onderverdeeld in negen opleidingsregio’s. Iedere opleidingsregio heeft een eigen opleidingsbeleid (lokaal opleidingsplan/LOP) dat gebaseerd is op het landelijke opleidingsplan Sportgeneeskunde. Dit is te raadplegen via http://www.sportartsworden.nl/opleiding.

 De procedure bestaat uit een schriftelijke sollicitatie gericht aan de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), gevolgd door sollicitatiegesprekken met sollicitatiecommissies van de opleidingsregio’s.

De sollicitatieprocedure staat open voor bevoegde artsen in Nederland met een goede beheersing van de Nederlandse taal, die bovenal gemotiveerd en enthousiast over het vak van sportarts zijn.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders drs. F.J. van Hellemondt en dr. G. Reurink.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders. 

Wellicht ook interessant

: waar ben jij op je plek?