Opleiding tot uroloog

Medische vervolgopleiding Urologie

Als arts in opleiding tot uroloog bij OLVG bevind je je in een zeer interessante omgeving met een prettig opleidingsklimaat.

De urologie is een gewaardeerde pilaar in OLVG met als speerpunten:
- Steenbehandeling
- Oncologische diagnostiek (prostaatcarcinoom)
- Minimaal invasieve chirurgie (hybride ok, robot chirurgie)
- Functionele urologie (mictie, incontinentie, bekkenbodem)
- Oncologische chirurgie (nier en blaas)

De urologie is in OLVG op de locaties Oost en West aanwezig op de polikliniek inclusief behandelkamers. Echter de operatieve en opname capaciteit ligt voor de urologie voornamelijk in OLVG Oost. Er is een gestructureerde samenwerking met ander disciplines zoals, radiologie, oncologie, chirurgie, spoedeisende hulp en gynaecologie. Multidisciplinair overleg is op meerdere plekken in de zorg ingebouwd.

De opleiding tot uroloog binnen het regionaal cluster URON (Urologie Opleiding Noord-Holland)

De opleiding urologie kent een nominale opleidingsduur van 6 jaar (gemiddeld 69 maanden). De eerste 1,5 jaar volg je een vooropleiding heelkunde. De eisen die gesteld worden aan de vooropleiding staan vermeld in het landelijk opleidingsplan. De AIOS urologie in de URON kiest in overleg zelf zijn plaats van vooropleiding. Het urologisch deel van de opleiding wordt gesplitst. Grofweg vindt hiervan de helft plaats in een academisch ziekenhuis en de andere helft in een perifeer opleidingsziekenhuis.

 

Over het opleidingsteam

De vakgroep Urologie van het OLVG heeft 7 urologen, 0-1 chef de Clinique, minimaal 6 A(N)IOS, huisartsen in opleiding, verpleegkundig specialist en gedifferentieerde verpleegkundigen. Daarnaast is het OLVG een opleidingskliniek voor coassistenten. Deze groep clinici zorgt voor energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te brengen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar. Een supervisor is dagelijks aanwezig voor A(N)IOS in Oost en west.
Voortgangsgesprekken worden gehouden met alle arts-assistenten. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. Het OLVG biedt hiervoor laagdrempelig interne coaching aan voor (A(N)IOS.
Er is ruimte voor lokaal onderwijs d.m.v. refereeravonden, maandelijks regionaal onderwijs en het verplichte landelijke onderwijs en cursussen. Ook discipline Overstijgend Onderwijs wordt aangeboden door het Leerhuis.

De opleiding in OLVG is onderverdeeld in een vijftal modules.
- Basis urologie
- Functionele urologie
- Urolithiasis
- (robot geassisteerde) Laparoscopische urologie
- Oncologische urologie

Elke 6 maanden worden AIOS hiervoor ingedeeld. Vanzelfsprekend gaat dit in nauw overleg met AIOS enerzijds en de opleidingsgroep anderzijds. Voor alle stages gelden de volgende uitgangspunten: Duur 3-6 maanden met 1-2 verantwoordelijke vakgroepleden.
Opleiding gaat bij ons voor productie. Daarnaast laten wij de AIOS daar waar het kan, maar zeker in het laatste jaar van hun opleiding steeds zelfstandiger functioneren in een veilige setting, zoals het verrichten van een eigen operatieprogramma.

Opleidingsprogramma

Jaar 1,5

18 maanden Heelkunde

Jaar 1,5 - 5,5

41 maanden kerncurriculum Urologie

In de laatste 2 jaar

6 maanden differentiatiestage

Differentiatiestages bij OLVG

De differentiatiestages staan beschreven in het lokaal en regionaal opleidingsplan en aan de hand van een individueel opleidingsplan worden deze op maat gemaakt voor de differentiant.

Endo-urologie en complexe steenbehandeling

Gedurende deze stage willen wij gestructureerd de kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden vormgeven. We beschikken over alle behandelmodaliteiten m.b.t. urolithiasis te weten: ESWL, (flexibele)URS en PNL. Tijdens deze stage zal de AIOS zijn polidagdeel draaien waarbij gestreefd zal worden naar een aandachts-poli m.b.t. urolithiasis/endo-urologie.

Oncologie en chirurgie van de hoge urinewegen

OLVG beschikt over een hybride operatiekamer, een operatierobot en is uitgerust met meerdere operatiekamers geschikt voor endoscopische chirurgie. De stage kent een hoog multidisciplinair karakter. Zo wordt er veelvuldig overlegd en samengewerkt met interventieradiologie, chirurgie (vaatchirurgie en gastro-intestinale chirurgie) en gynaecologie.

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente AIOS die verdieping zoeken in medisch leiderschap en patiëntveiligheid. Klik hier voor meer informatie

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot uroloog is er een jaarlijkse landelijke sollicitatieprocedure waarbij je de clusters waar je wilt solliciteren kunt aangeven. Het cluster URON bestaat uit Amsterdam UMC, OLVG, Spaarne Gasthuis, NKI-AVL en de Noorwest ziekenhuisgroep. Promotie, ANIOS ervaring in een van de clusterziekenhuizen en andere ervaring als of additionele mastertitels strekken tot aanbeveling.

Differentianten met interesse in stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders Dr. B.W. Lagerveld en Drs. P.C. Kauer.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via b.lagerveld@olvg.nl (opleider) of p.c.kauer@olvg.nl (plaatsvervangend opleider).  Ook als je belangstelling hebt voor een ANIOS aanstelling vernemen we graag van je. 

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?