Opleiding tot Anesthesioloog

Medische vervolgopleiding Anesthesiologie

Als arts in opleiding tot anesthesioloog bij OLVG bevind je je in een zeer interessante omgeving met een prettig opleidingsklimaat. OLVG ademt opleiding uit. De anesthesiologie in het OLVG heeft een breed palet aan ingrepen, waaronder de 3 grote pijlers Obstetrische anesthesie (6000 bevallingen per jaar), Pijnbestrijding inclusief invasieve behandelingen en Thoraxanesthesie. Zowel hoogvolume-laagcomplexe ingrepen met veelal locoregionale technieken, als laagvolume-hoogcomplexe vaatchirurgie en abdominale chirurgie zitten in ons palet. 

De opleiding tot anesthesioloog binnen cluster Amsterdam UMC

OLVG behoort tot de cluster Amsterdam UMC voor de anesthesiologie. De opleiding tot anesthesioloog duurt in totaal 4,5 jaar. Het eerste half jaar vindt plaats in de academie, de aansluitende 9 maanden vinden plaats in een perifeer centrum zoals OLVG, waarna de AIOS weer terugkeert naar de academie. Het onderdeel pijngeneeskunde, zowel het basisdeel als de differentiatie, kunnen ook gevolgd worden binnen OLVG. In het 4de of 5de jaar bestaat de mogelijkheid terug te keren naar de periferie voor een differentiatiestage. In het OLVG zijn hier legio mogelijkheden toe. Te denken valt aan pijngeneeskunde, algemene anesthesie (met een enorm aanbod aan perifere zenuwblokkades), thoraxanesthesie en obstetrische anesthesie. 

Als AIOS bereik je aan het eind van de 9 maanden in OLVG de voor die fase van de opleiding vereiste competenties. Denk hierbij aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van anesthesie bij ASA I-II patiënten, het uitvoeren van perifere zenuwblokkades incl. epiduralen en spinalen en het zelfstandig screenen van patiënten op de polikliniek. 

Over het opleidingsteam

De vakgroep anesthesiologie van OLVG heeft gemiddeld 26 anesthesiologen, 3 chefs de Clinique, 4-8 AIOS. Daarnaast is OLVG een opleidingskliniek voor coassistenten, anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, physician assistants, POS-medewerkers en sedatieanesthesiemedewerkers. Deze grote, gemêleerde groep clinici zorgt voor veel energie, dynamiek, innovatie en didactiek om het beste in elkaar naar boven te halen. Opleiders zijn laagdrempelig bereikbaar en voeren elke 3 maanden een voortgangsgesprek met de arts-assistenten. Daarnaast wordt gewerkt met een mentorensysteem. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. OLVG biedt laagdrempelig interne coaching aan voor AIOS. Voor elke differentiatierichting is voldoende aanbod om de stage op hoog zelfstandig niveau af te ronden. Naast de basis –en differentiatiemogelijkheden biedt onze afdeling nog de mogelijkheden deel te nemen aan intern georganiseerde newborn-life-support trainingen, CRM-trainingen (ook in samenwerking met de afdeling verloskunde) en kan een AIOS elke maand leren fiberen bij de KNO tijdens DISE-onderzoeken. AIOS zijn in onze vakgroep te allen tijde boventallig ingedeeld om een veilige leeromgeving te creëren. 

 

Opleidingsprogramma

Jaar 0-0,5

Basisopleiding bij AmsterdamUMC

Jaar 0,5-1,25

Perifere deel opleiding bij OLVG

Jaar 1,25-3

Pijnbestrijding, basisopleiding en IC bij OLVG / AmsterdamUMC

Jaar 3-4,5

Basisopleiding en differentiatie bij OLVG / AmsterdamUMC

Differentiatiestages bij OLVG

Anesthesiologie

De differentiatiestages binnen de anesthesiologie die aangeboden kunnen worden in OLVG zijn algemene anesthesie, thoraxanesthesie en pijngeneeskunde. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid verdiepingsstage te doen, zoals perifere zenuwblokkades en obstetrie –en gynaecologie.

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om een leergang te volgen voor AIOS die verdieping zoeken in medisch leiderschap.

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot anesthesioloog is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure in het AmsterdamUMC in samenwerking met OLVG en de andere clusterziekenhuizen. Promotieonderzoek, ANIOS ervaring in een van de clusterziekenhuizen op de intensive care, cardiologie, longgeneeskunde of anesthesie strekken tot aanbeveling.

Differentianten met interesse in een stage bij OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders Dr. S. van Kralingen, en Dr. P. de Haan,

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via s.vankralingen@olvg.nl (opleider) of p.dehaan@olvg.nl (plaatsvervangend opleider). 

Wellicht ook interessant?