Opleiding tot Neurologie verpleegkundige

Wil jij je kennis over neurologische aandoeningen verder verdiepen? In deze vervolgopleiding leer je alles om (hoog)complexe zorg te kunnen bieden aan neurologische en neurochirurgische patiënten.


De ingrijpende en indringende problematiek in de hele zorgketen vereist van de neuroverpleegkundige een professionele houding op basis van empathisch vermogen, kennis van de neurologie en neuropsychologie en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren. Deze opleiding is opgebouwd rond de zorgfases neurorevalidatie, neuro-palliatieve -, en neuro-acute zorg. In de lessen wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk met aandacht voor de verschillende zorgfases binnen de keten van zorg. Het klinisch redeneren vormt de rode draad van de opleiding.

Na afronding van de opleiding kun je geheel zelfstandig neurologische en neurochirurgische patiënten verzorgen op verpleegafdelingen neurologie en/of neurochirurgie, op de stroke care unit, op de polikliniek, in dagcentra van ziekenhuizen, in verpleeg- en verzorgingshuizen, in revalidatieklinieken en in de thuiszorg.

De opleiding start twee keer per jaar, in april en november, en duurt 13-15 maanden. Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingsinstituut Amstel Academie. Het praktijkgedeelte vindt plaats op de afdeling Neurologie van OLVG met vaak een kortdurende stage extern in de ketenzorg.

Opleidingsprogramma

Neurorevalidatie

Onder andere neurologische functiestoornissen, neuropsychologie, cerebrovasculaire aandoeningen, communicatiestoornissen, slikstoornissen, cognitieve stoornissen, extrapiramidale aandoeningen, MS, neuromusculaire aandoeningen, ziekten ruggenmerg/wervelkolom, dwarslaesie, neurochirurgie, dementie en dementiële stoornissen, delier, seksualiteit bij neurologische aandoeningen.

Neuro palliatieve zorg

Onder andere tumoren, endocriene aandoeningen, behandeltherapieën, pijn, vermoeidheid, palliatieve, zorg, verlieskunde, euthanasie, palliatieve sedatie en ethiek.

Neuro acute zorg

Onder andere neurotrauma, liquorcirculatiestoornissen, liquordrainage, epilepsie, bewustzijnsstoornissen, subarachnoïdale bloeding, trombolyse, infectieziekten, respiratoire insufficiëntie, monitoring en hoog complexe zorg.

Klinisch redeneren

Respiratoir systeem, cardiovasculair systeem, bloed, neurologisch systeem, vocht en elektrolytenbalans en digestieve systeem.

Praktijk 

Naast bovenstaande theorie uit het opleidingsprogramma vindt het grootste gedeelte van jouw ontwikkeling plaats in de praktijk van OLVG.

De praktijkcomponent bestaat uit 2 praktijkleerperioden waarbij er sprake is van een opbouw in complexiteit. Ook zal er uitvoering gegeven worden aan een kwaliteitsopdracht. In de opleiding zijn 3 verplichte stagedagen opgenomen in het teken van ketenzorg. In samenspraak met je praktijkinstelling wordt bepaald waar je stage gaat lopen.

Opleidingsgegevens


Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 13-15 maanden en start twee keer per jaar: in april en november. Het totaal aantal lesdagen is 27. Praktijkuren zijn 1200 uur.

Kosten en salaris

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG. Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.

Accreditatie

De opleiding is CZO (College Zorgopleidingen)-erkend en geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de opleiding worden de punten toegekend.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding tot Neuroverpleegkundige ben je BIG-geregistreerd als verpleegkundige, in dienst van OLVG en start je als algemeen verpleegkundige op de afdeling Neurologie.


Solliciteren

Op verschillende momenten in het jaar wordt de vacature voor de opleiding tot endoscopie verpleegkundige open gesteld. Bekijk in het vacatureoverzicht of er momenteel geworven wordt. Is de werving niet geopend? Geef je dan op voor de OLVG vacaturemail. Dan ontvang je van ons een bericht zodra de werving start. 

Meer weten

Wil je eerst de sfeer proeven op de afdeling? Dan kun je ook eerst een dagdeel meelopen.

Contact

Neem voor meer informatie over deze opleiding contact op met Denise Wolken, adviseur Verpleegkundig en Medisch Ondersteunende Opleidingen, via: 020 510 3270 of via d.wolken@olvg.nl. 

Onderwijsinstelling

De opleiding tot Neurologie verpleegkundige wordt in samenwerking met de Amstel Academie georganiseerd. Bekijk voor meer informatie over deze vervolgopleiding de website van de Amstel Academie.