Opleiding tot Ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige

De opleiding ‘Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige’ is wat voor je, wanneer je graag zorg wilt bieden aan patiënten met een complexe somatisch-psychiatrische comorbiditeit.

Somatische en geestelijke gezondheidszorg groeien steeds meer naar elkaar toe. In de top tien van meest voorkomende chronische ziekten staan vier psychiatrische aandoeningen: depressie, angststoornissen, verslaving en dementie. Zo'n 40% van mensen met lichamelijke klachten heeft ook last van psychische klachten. Deze worden vaak onvoldoende onderkend. Aan de andere kant hebben psychiatrisch patiënten vaak lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes en maagdarmleverstoornissen die onder- of onbehandeld blijven.

Opleidingsprogramma

Klinisch redeneren

Het klinisch redeneren - aan de hand van de methode ProActive Nursing (PAN) - loopt als een rode draad door de opleiding heen. De zes stappen van deze methode worden uitgebreid geoefend en zijn bedoeld om toegepast te worden in de patiëntgebonden beroepssituaties. Vanuit de basiskennis van de Anatomie en Fysiologie van het menselijk lichaam vindt verdieping plaats zodat verstoorde zorgsystemen herkend worden en vervolgstappen, met behulp van het PAN-model ingezet kunnen worden. De interdisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal.

Psychopathologie

De meest voorkomende psychopathologische verschijnselen en de aandoeningen komen aan bod in deze opleiding. Je leert symptomen herkennen en koppelen aan de verschillende psychiatrische aandoeningen. Aangezien patiënten met een psychiatrische aandoening relatief vaak ook somatische aandoeningen hebben zal er consequent aandacht worden besteed aan de onderlinge relatie en beïnvloeding van deze twee aspecten.

Somatische aandoeningen

De onderwerpen cardiovasculaire- en respiratoire aandoeningen, Parkinson, NAH (Niet aangeboren hersenletsel), endocrinologie, diabetes mellitus, maag-, lever-darmziekten en oncologie komen aan bod. Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of een depressieve stoornis hebben een grote kans op lichamelijke aandoeningen waardoor zij gemiddeld vijftien tot twintig jaar korter leven. Om die reden wordt er in de opleiding, zoals ook bij de leereenheid psychopathologie staat, consequent een relatie gelegd tussen de psychopathologie en somatiek.  

Ketenzorg

Ketenzorg behandelt thema’s die ondersteunend zijn in het verlenen van zorg ‘op maat‘ aan patiënten met een gemiddelde tot hoge somatisch-psychiatrische zorgzwaarte.  Onderwerpen zoals actuele wetgeving, ethiek, omgaan met onbegrepen- onbegrensd- en/of agressief gedrag, het borgen van de patiëntveiligheid (VMS) en het verlenen van palliatieve zorg in de psychiatrie komen in deze leereenheid aan bod.

Praktijk 

Naast bovenstaande theoretische leereenheden volg je ook opleiding in de praktijk. De praktijkcomponent bestaat uit 2 praktijkleerperioden waarbij er sprake is van een opbouw in complexiteit. Ook zal er uitvoering gegeven worden aan een kwaliteitsopdracht. In de opleiding zijn 2 verplichte stagedagen opgenomen in het teken van ketenzorg. In samenspraak met je praktijkinstelling wordt bepaald waar je gaat stagelopen.

Opleidingsgegevens


Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 12-15 maanden en start één keer per jaar in januari Het totaal aantal lesdagen is 24.

Kosten en salaris

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG. Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.

Accreditatie

De opleiding is CZO (College Zorgopleidingen)-erkend en geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de opleiding worden de punten toegekend.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding tot ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige, ben je BIG-geregistreerd als verpleegkundige, kom je / ben je in dienst van OLVG en werkzaam op de afdeling psychiatrie/MPU.


Solliciteren

Op verschillende momenten in het jaar wordt de vacature voor de opleiding tot endoscopie verpleegkundige open gesteld. Bekijk in het vacatureoverzicht of er momenteel geworven wordt. Is de werving niet geopend? Geef je dan op voor de OLVG vacaturemail. Dan ontvang je van ons een bericht zodra de werving start. 

Contact

Neem voor meer informatie over deze opleiding contact op met Denise Wolken, adviseur Verpleegkundig en Medisch Ondersteunende Opleidingen, via: 020 510 3270 of via d.wolken@olvg.nl. 

Onderwijsinstelling

De opleiding tot Ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige wordt in samenwerking met de Amstel Academie georganiseerd. Bekijk voor meer informatie over deze vervolgopleiding de website van de Amstel Academie.