OLVG hecht grote waarde aan uw privacy. OLVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door OLVG en voor de duur van een jaar worden opgenomen in onze database. Indien u daar geen prijs op stelt, verwijderen wij uw gegevens op eerste verzoek. Na een periode van een jaar worden de persoonsgegevens in onze database automatisch geanonimiseerd, tenzij u tussentijds heeft aangegeven dat deze langer bewaard mogen blijven. U ontvangt hiervoor van ons vroegtijdig bericht.