Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.werkenbijolvg.nl (hierna: de website). De website is eigendom van Stichting OLVG (hierna: OLVG). Door de website te bezoeken en/of op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan deze disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de website

Hoewel OLVG grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. OLVG is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. OLVG garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. OLVG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de website.  

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

OLVG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. De informatie op deze externe websites is door OLVG niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van OLVG, dan wel bij OLVG rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG een koppeling naar een pagina van de website van OLVG te maken, de website van OLVG aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

OLVG behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. OLVG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Privacy en Cookies

OLVG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt. Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door OLVG de privacy- en cookieverklaring.