Privacy- en cookieverklaring

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website www.werkenbijolvg.nl (hierna: de website). De website is eigendom van Stichting OLVG (hierna: OLVG). Wij raden u aan de Privacy- en cookieverklaring nauwkeurig door te lezen.

Privacyverklaring

OLVG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website bezoekt. OLVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (bijvoorbeeld het onrechtmatig inzien, versturen of gebruiken van die gegevens). Personen die namens OLVG toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor wervings-en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of u daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, BIG registratie (indien van toepassing), uw CV en uw motivatie.

De door u verstrekte persoonsgegevens inclusief CV en motivatie worden door OLVG bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Indien u hiervoor bij het insturen van uw sollicitatie toestemming heeft gegeven, worden de gegevens 1 jaar opgenomen in onze database. Na een periode van één jaar worden de persoonsgegevens in onze database automatisch geanonimiseerd, tenzij u tussentijds heeft aangegeven dat deze langer bewaard mogen worden. U ontvangt hiervoor van ons vroegtijdig bericht.

Indien u via de website heeft aangegeven e-mails te willen ontvangen van vacatures in uw interessegebieden, bewaren wij uw e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat u heeft aangegeven dergelijk e-mails niet langer wenst te ontvangen.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen via de afdeling HRM, per e-mail recruitment@olvg.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u verdere informatie, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookieverklaring

OLVG maakt op de website gebruik van analytische, functionele en tracking cookies*.

OLVG maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. OLVG heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook uw surfgedrag niet kan herleiden tot u als persoon.

Verder maakt OLVG op de website gebruik van functionele cookies, welke het mogelijk maken om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er wordt gecontroleerd of JavaScript gebruikt kan worden met uw browser, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van uw browser verwijderd.

OLVG maakt op de website ook gebruik van zogeheten tracking cookies. Uitsluitend met uw voorafgaande toestemming plaatsen wij en onze adverteerders tracking cookies op uw computer of mobile devices, welke kunnen worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk dan wel het netwerk van onze adverteerders bezoekt. Het op basis daarvan opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Voor het insluiten van Youtube video’s in haar website maakt OLVG gebruik van de cookievriendelijke oplossing van Youtube, waarbij geen cookies worden geplaatst.  

Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Tracking cookies van derden kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices (zie hieronder) zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. 

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

- Your online Choices: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/veelgestelde-vragen,

- Veilig internetten: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/,

- Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies).

* Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring

OLVG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.