Sollicitatieprocedure medisch specialisten

Voor medisch specialisten die lid worden van de medische staf, hanteert OLVG een andere werving en selectieprocedure. Namelijk de Benoeming, Beoordeling, Ontwikkeling-procedure voor nieuwe stafleden (BBO-procedure).

Deze procedure bestaat uit twee onderdelen:

  1. De werving (door een Benoemingsadviescommissie)
  2. De evaluatie en beoordeling van nieuwe stafleden in het eerste jaar na de aanstelling. Daarnaast worden nieuwe stafleden in het eerste jaar van de aanstelling gekoppeld aan een mentor. Deze mentor is altijd een ervaren staflid van OLVG.

Vacatures voor Fellows en Chefs de Clinique worden volgens de reguliere werving en selectieprocedure vervuld.