Sollicitatieprocedure medisch specialisten

Voor medisch specialisten die lid worden van de medische staf, kent OLVG een bijzondere werving en selectieprocedure.

De Benoeming, Beoordeling, Ontwikkeling nieuwe stafleden OLVG (BBO-procedure).

 

Deze procedure bestaat uit drie onderdelen:

- de werving (door een Benoemingsadviescommissie)

- de evaluatie en beoordeling van nieuwe stafleden in het eerste jaar na de aanstelling

- de professionele en persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding van nieuwe stafleden

 

De vacatures voor Fellows en Chefs de Clinique worden volgens de reguliere werving en selectieprocedure vervuld.