Lid Patientenraad (vrijwilliger)

 • Afdeling OLVG
 • 0-6 uur per week
 • Locatie: Oost en West
Als gevolg van het aflopen van de zittingstermijnen van enkele leden zoekt de raad een lid Patiëntenraad op vrijwillige basis 
OLVG ziekenhuis Amsterdam vacatures

Over de functie

Lid zijn van de Patiëntenraad biedt u de kans om een bijdrage te leveren aan goede ziekenhuiszorg in de regio Groot Amsterdam. Dit doet u door het volgende:
 • U neemt deel aan de vergaderingen van de Patiëntenraad en bereidt deze gedegen voor.
 • U draagt actief bij aan het opstellen van adviezen van de Patiëntenraad aan de raad van bestuur.
 • U maakt actief deel uit van één of meerdere werkgroepen van de Patiëntenraad.
 • U onderhoudt contacten binnen en buiten OLVG op het gebied van patiëntenbelangen.
 • U volgt de ontwikkelingen van de gezondheidszorg in het algemeen en die van OLVG in het bijzonder, en u informeert zich over actuele thema´s die van belang zijn voor patiënten.

Werkomgeving

De Patiëntenraad is een wettelijk verplichte adviesraad (conform WMCZ) die de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten van OLVG te Amsterdam op alle locaties van OLVG.
De Patiëntenraad adviseert de raad van bestuur over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn zoals kwaliteit van zorg- en dienstverlening, patiëntparticipatie, bejegening, veiligheid, voeding, toegankelijkheid, maar ook nieuw- en verbouw, begroting en jaarrekening.

Functie-eisen

 1. Zich kunnen inleven in de algemene belangen van patiënten, waarbij men in staat moet zijn om problematiek van individuele patiënten te vertalen naar het gemeenschappelijk patiëntenbelang.
 2. In staat zijn veel (nieuwe) informatie tot zich te nemen, beleidsstukken te lezen en te beoordelen, en naar aanleiding daarvan adviezen (mede) op te stellen.
 3. Kennis van, en/of affiniteit met de gezondheidszorg, in het bijzonder de ziekenhuiszorg, en de bereidheid zich deze kennis verder eigen te maken.
 4. Beschikken over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 5. Beschikken over digitale vaardigheden die papierloos werken, online overleg en besluitvorming per e-mail mogelijk maken.
 6. Vanuit collegialiteit kunnen werken in teamverband met een positief-kritische en flexibele houding, met respect voor ieders inbreng.
Er is een voorkeur voor mensen die ervaring hebben met de zorg die geboden wordt door OLVG (aan henzelf, hun partners, of andere belanghebbenden). Medewerkers van OLVG of mensen die de afgelopen twee jaar in dienst zijn geweest van OLVG, kunnen geen lid worden van de Patiëntenraad. Het hebben van affiniteit of ervaring met patiëntenparticipatie en/of (mede)zeggenschap in het algemeen strekt tot aanbeveling, evenals het hebben van ervaring met het uitzetten van enquêtes.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt er rekening gehouden met de diversiteit van de samenstelling van de Patiëntenraad, hij streeft er namelijk naar een afspiegeling te zijn van de patiëntenpopulatie van OLVG.
OLVG ziekenhuis Amsterdam vacatures

Wij bieden

De werkzaamheden nemen gemiddeld ten minste 25 uur per maand in beslag op wisselende tijden. Hiervoor ontvangt u maandelijks een vaste vrijwilligersvergoeding.

De vergaderingen van de Patiëntenraad vinden ongeveer maandelijks plaats volgens een jaarlijks vastgesteld schema, op wisselende OLVG-locaties, dagen en tijden en ook online. Daarnaast vinden afspraken en overleggen met medewerkers van OLVG plaats binnen kantoortijd.
 
OLVG ziekenhuis Amsterdam vacatures
Rodmer de Lange recruiter a.i. Bel recruiter 06-81092362

Interesse in deze vacature?

Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de Patiëntenraad, mevrouw mr. Yvonne M. van Roon, te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 16.30 uur op telefoonnummer 06 525 640 44, of bij het lid dagelijks bestuur a.i. van de Patiëntenraad, mevrouw Irene Wieling. U kunt haar bereiken via I.Wieling@olvg.nl en daarin aangeven op welk nummer u gebeld kan worden voor het verstrekken van nadere informatie.

Zie ook https://www.olvg.nl/patientenraad

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (met CV) vóór 12 december 2022.

Solliciteer

Na het versturen van jouw sollicitatie, krijg je automatisch een bevestiging per e-mail. Recruitment controleert na ontvangst van jouw sollicitatie als eerste of alles goed is binnengekomen. Indien er informatie mist of er vragen zijn neemt Recruitment contact met je op.

 

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op basis van jouw CV en motivatie om te bepalen of er een match is tussen jou en de vacature. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na het sluiten van de vacature een terugkoppeling te geven. Dit zal telefonisch of per e-mail zijn.

 

Wil je indien er geen passende mogelijkheden zijn bij OLVG meer informatie neem dan gerust contact op met een van onze recruiters voor advies.

 

Voor medisch specialisten geldt de BBO-sollicitatieprocedure

Als je geselecteerd bent, nodigen we je uit voor een eerste sollicitatiegesprek op één van onze OLVG locaties. Het gesprek is met een aantal selectiecommissieleden veelal bestaande uit een leidinggevende en een directe collega van de afdeling. Je komt tijdens dit gesprek meer te weten over werken bij OLVG, de functie en je mogelijke toekomstige collega’s. En wij komen meer te weten over jou als persoon, jouw competenties en jouw capaciteiten.

 

Na het eerste gesprek volgt er een mogelijk tweede gesprek en/of een assessment (dit wordt indien van toepassing vooraf vermeld in de vacaturetekst).  Je ontvangt voor alle gesprekken per e-mail een uitnodiging met alle nodige informatie.

 

Je ontvangt na alle gesprekken een persoonlijke terugkoppeling.

 

Voor medisch specialisten geldt een afwijkende sollicitatieprocedure. Klik hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Zodra je bij OLVG bent aangenomen zal je leidinggevende persoonlijk contact met je opnemen. Hierna volgt een indiensttredingsgesprek. Hiervoor zal een afspraak met je worden gemaakt op onze locatie Oost. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging met alle informatie en originele documenten die je mee moet nemen naar dit gesprek.

 

Voorafgaand worden er referenties ingewonnen en word je registratie gecontroleerd. Diploma verificaties verrichten wij middels het diplomaregister. Een VOG is verplicht om te werken bij OLVG. 

 

Voor medisch specialisten kijk hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Een ziekenhuis is een grote en complexe organisatie, zo ook OLVG. En dus vinden we het zeer belangrijk dat iedereen op de eerste werkdag een warm welkom krijgt en een goede introductie over OLVG. Zo leer je OLVG snel kennen en natuurlijk ook je andere nieuwe collega’s. Daarnaast wordt je natuurlijk zorgvuldig ingewerkt op de afdeling of unit waar je gaat werken.

Vlak voordat jouw introductieperiode start, kun je de OLVG intro-app downloaden. Hiervoor krijg je van ons een unieke code. In de intro-app vind je uiteenlopende informatie, filmpjes en quiz'jes over OLVG. 

Voor medisch specialisten kijk hier voor meer informatie over de BBO-procedure.