Lid Raad van Toezicht (financiën en ICT)

  • Afdeling Raad van toezicht
  • 0-8 uur per week
  • Locatie: Oost en West
OLVG is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht (financiën en ICT)

De werving voor deze vacature loopt via Klaus Schmitt en partners. Solliciteer via de onderstaande link:

https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-financien-en-ict/

AUB NIET SOLLICITEREN VIA DE SOLLICITATIEBUTTON MAAR VIA BOVENSTAANDE LINK!
Solliciteer Lees verder

Over de functie

De Raad van Toezicht van Stichting OLVG heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:

• het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen OLVG en de daarmee verbonden instellingen;
• het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
• het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
• het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de statuten;
• het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden geïntegreerd in het jaarverslag.

De Raad van Toezicht is met de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor het waarborgen van een deugdelijke governancestructuur van de stichting en het naleven van de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governance Code. Vanzelfsprekend valt toezicht op de continuïteit en kwaliteit en veiligheid bij uitstek ook onder de taken van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke organisatie, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de zorgorganisatie af.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie.

Werkomgeving

Stichting OLVG is een topklinisch opleidingsziekenhuis met twee hoofdlocaties in Amsterdam Oost en West. Beide hoofdlocaties van OLVG bieden 24/7 basiszorg en Spoedeisende Hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind met samen 7.000 bevallingen. Patiënten kunnen dag en nacht rekenen op acute medische zorg door dedicated specialistische teams.

Naast deze hoofdlocaties heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat, wordt poliklinische zorg en esthetische chirurgie geleverd op buitenlocatie Medisch Centrum Jan van Goyen BV en met ingang van 1 januari 2018 zijn de laboratoriumactiviteiten verzelfstandigd in OLVG Lab BV.

OLVG huisvest 26 MSRC/RGS-erkende specialismen, waarvan ruim twintig met een opleidingsbevoegdheid. Als enige niet-academisch ziekenhuis is er een erkende IC opleiding. OLVG biedt jaarlijks aan circa 500.000 patiënten medische zorg, bijna 20% daarvan van buiten de gemeente Amsterdam. Op de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost worden jaarlijks 150.000 patiënten geholpen. 

Functie-eisen

Alle leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen aan de volgende criteria:
• een academisch werk- en denkniveau
• ervaring in complexe, professionele organisaties
• betrokkenheid met voldoende distantie
• doortastend kunnen besluiten en verantwoordelijkheid nemen
• proactief onderwerpen entameren en optreden als kritisch en motiverend sparringpartner
• affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang, en de gezondheidszorg in het bijzonder
• kunnen samenwerken in teamverband, gebruik makend van elkaars complementariteit
• onafhankelijkheid, zonder belangenverstrengeling of – versterking
• voldoende tijd beschikbaar kunnen maken voor het vervullen van deze functie

Verder zal gelet worden op de volgende elementen:
• bijdrage aan diversiteit van het huidige team
• idealiter bewezen effectief als toezichthouder
• maatschappelijk betrokken
• band met de stad Amsterdam en omstreken
• verbindende, transformationele stijl

Wij bieden

De remuneratie zal zijn conform de Wet Normering Topinkomens.
Wendel Kouwenhoven Recruiter Bel recruiter 020-5992939

Interesse in deze vacature?

De werving voor deze vacature loopt via Klaus Schmitt en partners. Solliciteer via de onderstaande link:

https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-financien-en-ict/

AUB NIET SOLLICITEREN VIA DE SOLLICITATIEBUTTON MAAR VIA BOVENSTAANDE LINK!

Solliciteer

Na het versturen van jouw sollicitatie, krijg je automatisch een bevestiging per e-mail. Recruitment controleert na ontvangst van jouw sollicitatie als eerste of alles goed is binnengekomen. Indien er informatie mist of er vragen zijn neemt Recruitment contact met je op.

 

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op basis van jouw CV en motivatie om te bepalen of er een match is tussen jou en de vacature. Wij streven erna om zo snel mogelijk na het sluiten van de vacature een terugkoppeling te geven. Dit zal telefonisch of per e-mail zijn.

 

Wil je indien er geen passende mogelijkheden zijn bij OLVG meer informatie neem dan gerust contact op met Recruitment voor feedback.

 

Voor medisch specialisten geldt een afwijkende sollicitatieprocedure. Klik hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Als je geselecteerd bent, nodigen we je uit voor een eerste sollicitatiegesprek op één van onze OLVG locaties. Het gesprek is met een aantal selectiecommissieleden veelal bestaande uit een leidinggevende en een directe collega van de afdeling. Je komt tijdens dit gesprek meer te weten over werken bij OLVG, de functie en je mogelijke toekomstige collega’s. En wij komen meer te weten over jou als persoon, jouw competenties en jouw capaciteiten.

 

Na het eerste gesprek volgt er een mogelijk tweede gesprek en/of een assessment (dit wordt indien van toepassing vooraf vermeld in de vacaturetekst).  Je ontvangt voor alle gesprekken per e-mail een uitnodiging met alle nodige informatie.

 

Je ontvangt na alle gesprekken een persoonlijke terugkoppeling.

 

Voor medisch specialisten geldt een afwijkende sollicitatieprocedure. Klik hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Zodra je bij OLVG bent aangenomen zal je leidinggevende persoonlijk contact met je opnemen. Hierna volgt een indiensttredingsgesprek. Hiervoor zal een afspraak met je worden gemaakt op onze locatie Oost. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging met alle informatie en originele documenten die je mee moet nemen naar dit gesprek.

 

Voorafgaand worden er referenties ingewonnen en word je registratie gecontroleerd. Diploma verificaties verrichten wij middels het diplomaregister. Een VOG is verplicht om te werken bij OLVG. 

 

Voor medisch specialisten kijk hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Een ziekenhuis is een grote en complexe organisatie, zo ook OLVG. En dus vinden we het zeer belangrijk dat iedereen op de eerste werkdag een warm welkom krijgt en een goede introductie over OLVG. Zo leer je OLVG snel kennen en natuurlijk ook je andere nieuwe collega’s. Daarnaast wordt je natuurlijk zorgvuldig ingewerkt op de afdeling of unit waar je gaat werken.

Vlak voordat jouw introductieperiode start, kun je de OLVG intro-app downloaden. Hiervoor krijg je van ons een unieke code. In de intro-app vind je uiteenlopende informatie, filmpjes en quiz'jes over OLVG. 

Voor medisch specialisten kijk hier voor meer informatie over de BBO-procedure.