Voorzitter Patiëntenraad (vrijwilliger)

 • Afdeling OLVG
 • 0-12 uur per week
 • Locatie: Oost en West
Als gevolg van het aflopen van de zittingstermijn zoekt de raad een inspirerende voorzitter van de Patiëntenraad op vrijwillige basis
 
OLVG ziekenhuis Amsterdam vacatures

Over de functie

Voorzitter zijn van de Patiëntenraad biedt u de kans om samen met een team van vrijwilligers echt een bijdrage te leveren aan goede ziekenhuiszorg in de regio Groot Amsterdam. Dit doet u door het volgende:
 • Samen met de vicevoorzitter en ambtelijk secretaris vormt u het dagelijks bestuur van de Patiëntenraad en u bent daarmee het aanspreekpunt van de Patiëntenraad.
 • U zit vergaderingen van de Patiëntenraad en de diverse overleggen voor en draagt mede zorg voor de voorbereiding daarvan.
 • U participeert in één of meerdere werkgroepen van de Patiëntenraad.
 • U draagt actief bij aan het opstellen van adviezen van de Patiëntenraad aan de raad van bestuur.
 • U onderhoudt contacten binnen en buiten OLVG op het gebied van patiëntenbelangen.
 • U vertegenwoordigt de Patiëntenraad binnen en buiten OLVG.
 • U volgt de ontwikkelingen van de gezondheidszorg in het algemeen en die van OLVG in het bijzonder, en u informeert zich over actuele thema´s die van belang zijn voor patiënten.  
 • U draagt mede zorg voor de continuïteit van het werk van de Patiëntenraad.
Zie ook https://www.olvg.nl/patientenraad

Werkomgeving

De Patiëntenraad is een wettelijk verplichte adviesraad (conform WMCZ) die de gemeenschappelijke belangen behartigt van patiënten van OLVG te Amsterdam op alle locaties van OLVG.

De Patiëntenraad adviseert de raad van bestuur over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn zoals kwaliteit van zorg- en dienstverlening, patiëntparticipatie, bejegening, veiligheid, voeding, toegankelijkheid, maar ook nieuw- en verbouw, begroting en jaarrekening.

Functie-eisen

 1. Zich kunnen inleven in de algemene belangen van patiënten, waarbij men in staat moet zijn om problematiek van individuele patiënten te vertalen naar het gemeenschappelijk patiëntenbelang.
 2. In staat zijn veel (nieuwe) informatie tot zich te nemen, beleidsstukken te lezen en te beoordelen, en naar aanleiding daarvan adviezen (mede) op te stellen.
 3. Kennis van, en/of affiniteit met de gezondheidszorg, in het bijzonder de ziekenhuiszorg, en de bereidheid zich deze kennis verder eigen te maken.
 4. Bestuurlijke ervaring.
 5. Het stimulerend kunnen aansturen van een team van vrijwilligers met oog voor de individuele leden.
 6. Beschikken over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 7. Beschikken over digitale vaardigheden die papierloos werken, online overleg en besluitvorming per e-mail mogelijk maken.
 8. Vanuit collegialiteit kunnen werken in teamverband vanuit een stimulerende, coördinerende, positieve, proactieve, kritische en flexibele houding.
Er is een voorkeur voor mensen die ervaring hebben met de zorg die geboden wordt door OLVG (aan henzelf, hun partners, of andere belanghebbenden). Medewerkers van OLVG of mensen die de afgelopen twee jaar in dienst zijn geweest van OLVG, kunnen geen lid worden van de Patiëntenraad. Het hebben van affiniteit of ervaring met patiëntenparticipatie en/of (mede)zeggenschap in het algemeen strekt tot aanbeveling.

Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt er rekening gehouden met de diversiteit van de samenstelling van de Patiëntenraad, hij streeft er namelijk naar een afspiegeling te zijn van de patiëntenpopulatie van OLVG.
OLVG ziekenhuis Amsterdam vacatures

Wij bieden

De werkzaamheden nemen gemiddeld 50 uur per maand in beslag op wisselende tijden. Hiervoor ontvangt u maandelijks een vaste vergoeding. 

De vergaderingen van de Patiëntenraad vinden ongeveer maandelijks plaats volgens een jaarlijks vastgesteld schema, op wisselende OLVG-locaties, dagen en tijden en ook online. Daarnaast vinden afspraken en overleggen met medewerkers van OLVG plaats binnen kantoortijd.
OLVG ziekenhuis Amsterdam vacatures
Wendel Kouwenhoven Recruitment coördinator Bel recruiter 06-48507649

Interesse in deze vacature?

Informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de Patiëntenraad, mevrouw mr. Yvonne M. van Roon, te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 16.30 uur op 06 - 525 640 44 of via Patientenraad@olvg.nl, en bij de voorzitter van de Patiëntenraad, mevrouw Annemart Kloosterman. U kunt haar bereiken via J.M.Kloosterman-Keeman@olvg.nl en daarin aangeven op welk nummer u gebeld kan worden voor het verstrekken van nadere informatie.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (met CV en motivatiebrief) vóór woensdag 1 juni 2022 via de sollicitatiebutton. U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw mr. Yvonne M. van Roon.

U zult na woensdag 1 juni op de hoogte worden gebracht van uw sollicitatie. 

Solliciteer

Na het versturen van jouw sollicitatie, krijg je automatisch een bevestiging per e-mail. Recruitment controleert na ontvangst van jouw sollicitatie als eerste of alles goed is binnengekomen. Indien er informatie mist of er vragen zijn neemt Recruitment contact met je op.

 

Jouw sollicitatie wordt beoordeeld op basis van jouw CV en motivatie om te bepalen of er een match is tussen jou en de vacature. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na het sluiten van de vacature een terugkoppeling te geven. Dit zal telefonisch of per e-mail zijn.

 

Wil je indien er geen passende mogelijkheden zijn bij OLVG meer informatie neem dan gerust contact op met een van onze recruiters voor advies.

 

Voor medisch specialisten geldt de BBO-sollicitatieprocedure

Als je geselecteerd bent, nodigen we je uit voor een eerste sollicitatiegesprek op één van onze OLVG locaties. Het gesprek is met een aantal selectiecommissieleden veelal bestaande uit een leidinggevende en een directe collega van de afdeling. Je komt tijdens dit gesprek meer te weten over werken bij OLVG, de functie en je mogelijke toekomstige collega’s. En wij komen meer te weten over jou als persoon, jouw competenties en jouw capaciteiten.

 

Na het eerste gesprek volgt er een mogelijk tweede gesprek en/of een assessment (dit wordt indien van toepassing vooraf vermeld in de vacaturetekst).  Je ontvangt voor alle gesprekken per e-mail een uitnodiging met alle nodige informatie.

 

Je ontvangt na alle gesprekken een persoonlijke terugkoppeling.

 

Voor medisch specialisten geldt een afwijkende sollicitatieprocedure. Klik hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Zodra je bij OLVG bent aangenomen zal je leidinggevende persoonlijk contact met je opnemen. Hierna volgt een indiensttredingsgesprek. Hiervoor zal een afspraak met je worden gemaakt op onze locatie Oost. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging met alle informatie en originele documenten die je mee moet nemen naar dit gesprek.

 

Voorafgaand worden er referenties ingewonnen en word je registratie gecontroleerd. Diploma verificaties verrichten wij middels het diplomaregister. Een VOG is verplicht om te werken bij OLVG. 

 

Voor medisch specialisten kijk hier voor meer informatie over de BBO-procedure. 

Een ziekenhuis is een grote en complexe organisatie, zo ook OLVG. En dus vinden we het zeer belangrijk dat iedereen op de eerste werkdag een warm welkom krijgt en een goede introductie over OLVG. Zo leer je OLVG snel kennen en natuurlijk ook je andere nieuwe collega’s. Daarnaast wordt je natuurlijk zorgvuldig ingewerkt op de afdeling of unit waar je gaat werken.

Vlak voordat jouw introductieperiode start, kun je de OLVG intro-app downloaden. Hiervoor krijg je van ons een unieke code. In de intro-app vind je uiteenlopende informatie, filmpjes en quiz'jes over OLVG. 

Voor medisch specialisten kijk hier voor meer informatie over de BBO-procedure.