Er gebeurt veel binnen de zorgsector. Dat zal niemand ontgaan. Denk bijvoorbeeld aan de marktwerking en de ontwikkeling van kostprijzen voor de zorg die we aan onze patiënten leveren. Deze ontwikkelingen vragen om vernieuwing en verbetering op organisatorisch, financieel, communicatief en sociaal gebied. Aspecten die in je werk bij OLVG in de onderstaande functies elke dag aan de orde komen.

Klik hier voor alle vacatures in deze beroepsgroep.

Bedrijfskundig manager

Om slagvaardig met de maatschappelijke en economische ontwikkelingen te kunnen omgaan, is de organisatie van OLVG opgebouwd rond resultaatverantwoordelijke eenheden. In elke RVE vervult een medisch specialist de rol van unitleider  daarin bijgestaan door een bedrijfskundig manager, die verantwoordelijk is voor het dagelijks management van de RVE. Als bedrijfskundig manager ontwikkel je je samen met je unitleider een businessjaarplan. Dit plan vertaal je vervolgens naar operationele activiteiten: je maakt bijvoorbeeld duidelijk wat je van (groepen) medewerkers verwacht, bewaakt de kosten en onderneemt acties gericht op verbetering en kwaliteit. En dit alles natuurlijk altijd vanuit het perspectief van onze patiënten en de financiële gezondheid van onze organisatie.

Afdelingsleider

Bij OLVG zijn in de RVE's verschillende afdelingen ondergebracht. Denk daarbij aan de verpleegafdelingen en de poliklinieken. Als afdelingsleider sta je dichtbij de mensen die in je afdeling werken, herken je welke informatie belangrijk is, coach je medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling en ben je deskundig in je eigen vakgebied. Je rapporteert aan je bedrijfskundig manager met wie je dan ook nauw samenwerkt. In deze rol ben je eigenlijk het boegbeeld van de afdeling.

Stafmedewerker

Werken in een staffunctie betekent dat je op basis van jouw specifieke vakkennis onze RVE's ondersteunt en adviseert. Bijvoorbeeld als jurist, kwaliteitsadviseur, controller, HR-adviseur of communicatiemedewerker. In al deze functies is het belangrijk dat je zeer goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in je eigen vakgebied. Want op basis van jouw kennis en inzichten formuleer je beleid voor het hele ziekenhuis of een bepaalde afdeling. Gevraagd of ongevraagd. Om hier vervolgens een vertaalslag naar praktische toepassingen van te maken. Dit alles met een doel: de organisatie op niveau te houden en continu te verbeteren.